←  Orzecznictwo

Forumprawnicze.info

»

Menu główne

- - - - -

Wstąpienie w stosunek najmu


Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna
z dnia 28 listopada 2012 r.
III CZP 65/2012


Osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu z najemcą - w rozumieniu art. 691 § 1 k.c. - jest osoba połączona z najemcą więzią uczuciową, fizyczną i gospodarczą; także osoba tej samej płci.
0 Komentarze:

Komentarze

Dodaj komentarz