←  Orzecznictwo

Forumprawnicze.info

»

Menu główne

- - - - -

Wypowiedzenie pełnomocnictwa z urzędu


Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 31 stycznia 2013 r.

II CZ 182/12

Mocodawca może skutecznie wypowiedzieć pełnomocnictwo procesowe ustanowione z urzędu. Ma wówczas zastosowanie art. 94 § 1 k.p.c.


0 Komentarze:

Komentarze

Dodaj komentarz