←  Prawo karne

Forumprawnicze.info

»

Menu główne

- - - - -

Naruszenie miru domowegoArt. 193. Kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Zachowanie sprawcy polega na wdarciu się do cudzego domu, mieszkania lokalu albo ogrodzonego terenu. Sprawca wypełnia znamiona tego przestępstwa również wtedy, gdy nie opuszcza takiego miejsca wbrew żądaniu osoby uprawnionej.
Wdarcie w rozumieniu przepisu art. 193 kk to wejście połączone z pokonaniem przeszkody, lecz nie chodzi tu o przeszkodę o charakterze fizycznym, ale o przełamanie woli osoby uprawnionej, która dla wdzierającego się stanowi barierę do pokonania. Sposób naruszenia woli osoby uprawnionej może być różny, jest on przy tym okolicznością drugorzędną, nieistotną z punktu widzenia bytu samego przestępstwa.
Żądanie opuszczenia miejsca może pochodzić nie tylko od właściciela lokalu/nieruchomości – ale również od osoby uprawnionej – czyli: zarządcy, dzierżawcy, najemcy a nawet samoistnego posiadania. Pokrzywdzonym jest więc ten, komu przysługuje prawo do dysponowania danym pomieszczeniem. Jednak sprawcą przestępstwa naruszenia miru domowego w rozumieniu art. 193 k.k. może być także właściciel domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu – jeśli prawo do dysponowania pomieszczeniem przekazał innej osobie (np. wynajął).

Wdarcie się jak i odmowa opuszczenia miejsca musi mieć charakter bezprawny. Uczestnictwo w urzędowej wizji lokalnej na żądanie organu administracyjnego wyłącza bezprawność czynu z art. 193 kk.

Do popełnienia przestępstwa jest konieczność wykazania świadomości sprawcy, że wdziera się do cudzego pomieszczenia. Nie każde jednak wdarcie się do cudzego domu będzie stanowiło odrębne przestępstwo. W sprawie o napad rabunkowy na dom (mieszkanie) zbędne jest używać kwalifikacji art. 193 kk, bowiem naruszenie miru domowego stanowi czyn współukarany uprzedni w stosunku do zbrodni rozboju.


2 Komentarze:

Komentarze

Zuki, 23 lis 2014 02:38

Witam

Umowę miałem na pół roku która skończyło się we wrześniu tego roku, ale oczywiście z właścicielką przedłużyłem umowę ustnie i miało być z automatu na czas nieokreslony i płaciłem wszystko dalej

 

Wynajmuję mieszkanie od kobiety i nie całe dwa tygodnie temu, laska przysłała mi informację  smsem że do 15 mam się wyprowadzić.

 

Nie zależało mi bardzo na tym mieszkaniu i miałem się gdzie wyprowadzić więc zabrałem graty i wszystko wywiozłem.

 

Umówiłem się z babą na odbiór kluczy i zwrot kaucji w kwocie 1500 zł

 

Jakie było moje zdziwienie kiedy kobieta przyjechała z obstawą i zaczęli szukać czegoś żeby nie oddać kałcji, jednak nie znaleźli nic, wyszli z mieszkania bo powiedziałem że nie oddam kluczy póki nie oddadzą kaucji. Pojechałem spokojnie do pracy kiedy sąsiedzi dzwonią do mnie że ktoś rozwierca zamki. Zadzwoniłem na policję że włamują się do mieszkania a w mieszkaniu mam pieniądze. Oczywiście patrol pojechał a tam właścicielka już buszuje po mieszkaniu, panom policjantomi przedstawiła umowę do września i stwierdziła że tam mieszkam grzecznościowo

 

 

Tomek, 14 lis 2017 17:40

Naruszenie miru domowego, zawsze ma miejsce wtedy, gdy jest odnotowany udział osób trzecich. Oczywiście, jeśli coś takiego zostanie stwierdzone, to możemy takiej osobie wytoczyć proces. Sporo porad na ten temat znalazłam na http://www.przegladp...miru-domowego/#

Dodaj komentarz