←  Prawo karne

Forumprawnicze.info

»

Menu główne

- - - - -

Obcowanie płciowe z osobą poniżej 15-roku życiaArt. 200. § 1. Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania,
podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto w celu zaspokojenia seksualnego prezentuje małoletniemu poniżej lat 15 wykonanie czynności seksualnej.

Przestępstwo to polega zarówno na obcowaniu płciowym z osobą poniżej 15 roku życia, jak również poddaniu takiej osoby innej czynności seksualnej.
Przez obcowanie płciowe rozumie się pełne zbliżenie, w czasie którego dochodzi do stosunku seksualnego. Na odpowiedzialności karnej nie ma przy tym znaczenia czy inicjatorem takiego stosunku jest małoletni czy też osoba dorosła.
W orzecznictwie przyjmuje się, że „inna czynność seksualna”, w rozumieniu art. 200 § 1 kk (a także w rozumieniu art. 197 § 2 kk oraz art. 198 i 199 kk), to takie zachowanie, nie mieszczące się w pojęciu „obcowania płciowego”, które związane jest z szeroko rozumianym życiem płciowym człowieka, polegające na kontakcie cielesnym sprawcy z pokrzywdzonym lub przynajmniej na cielesnym i mającym charakter seksualny zaangażowaniu ofiary.

Do wyczerpania znamion przestępstwa z art. 200 § 1 kk dochodzi nie tylko wówczas, gdy wola ofiary była przeciwna do oczekiwań sprawcy lub nie była jasno określona, ale dopuszcza się tego przestępstwa także i ten, który swoim aktywnym zachowaniem, ukierunkowanym na odbycie stosunku z małoletnim, wywołuje u niego chęć udziału w określonych w przepisie czynnościach a nawet wtedy, gdy tylko ułatwia podjęcie decyzji małoletniemu nie wykluczającemu uczestnictwa w tych czynnościach, stwarzając przy tym warunki umożliwiające faktyczne zrealizowanie zamierzonego celu np. poprzez zapewnienie odosobnienia, wywołanie u małoletniego przekonania o braku naganności takich zachowań.

Określonego w art. 200 § 1 k.k. występku dopuścić się można wyłącznie umyślnie oraz wyłącznie z zamiarem bezpośrednim. Dlatego też błąd sprawcy co do wieku ofiary wyłącza odpowiedzialność karną.

Tej samej karze podlega, kto w celu zaspokojenia seksualnego prezentuje małoletniemu poniżej lat 15 wykonanie czynności seksualnej. Dla jego bytu niezbędne jest, by sprawca zaprezentował, tj. uczynił postrzegalnym przez małoletniego, wykonanie czynności seksualnej, którą może być zarówno obcowanie płciowe, jak i inna czynność seksualna. Czynność seksualna musi być prezentowana „na żywo” - a sprawca musi działać ponadto „w celu zaspokojenia seksualnego”, co oznacza zaspokojenie własnego popędu seksualnego.


0 Komentarze:

Komentarze

Dodaj komentarz