←  Prawo wykroczeń

Forumprawnicze.info

»

Z dniem 31 grudnia 2019r forumprawnicze.info zakończy swoją działalność.

- - - - -

Złośliwe niepokojenie

107 kw złośliwe niepokojenie dokuczanie uciążliwy sąsiad wprowadzanie w błąd

Zgodnie z art. 107 kodeksu wykroczeń - kto w celu dokuczenia innej osobie złośliwie wprowadza ją w błąd lub w inny sposób złośliwie niepokoi, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.
Przepis ten chroni podstawowe dobra osobistego każdego człowieka - spokój osobisty. Zachowanie sprawy polega na takim działaniu, które wywołują obawę czy poczucie zagrożenia. Przedmiotem ochrony może być również spokój psychiczny, gdy działanie sprawcy zmierza do wywołania u ofiary frustracji, irytacji oraz innych form dyskomfortu psychicznego.

Czyn sprawcy wykroczenia określonego w art. 107 polega na wprowadzeniu w błąd innej osoby albo na innym niepokojeniu. Zachowanie to musi być kierunkowego - nakierowane na dokuczenie pokrzywdzonemu. Dla bytu wykroczenia istotne jest, że wprowadzenie w błąd albo niepokojenie ma się charakteryzować złośliwością po stronie sprawcy. Złośliwe będzie takie zachowanie, które ma na celu sprawienie innej osobie przykrości.

W praktyce wykroczenie złośliwego niepokojenia może być zestawiane z przestępstwem stalkingu. Stalking będzie jednak cechował się większym natężeniem działań sprawcy - powtarzającymi się naruszeniami granic zarówno w sferze życia publicznego, jak i prywatnego jednej lub więcej osób. Ogólnie można zdefiniować stalking jako nękanie, prześladowanie, naprzykrzanie, a także groźby, które mogą wywołać strach i poczucie zagrożenia.

W doktrynie przyjmuje się, że art. 107 ma charakter formalny, do jego dokonania nie jest niezbędne wywołanie skutku w postaci rzeczywistego wprowadzenia w błąd, wystarczy podejmowanie motywowanych złośliwością działań w tym celu.

Czyn stanowiący wykroczenie z art. 107 kw polega na działaniu kierunkowym - „w celu dokuczenia innej osobie”, a zatem należy ustalić, że po stronie sprawcy tego wykroczenia zachodzi złośliwość. Nawet samo stwierdzenie umyślności działania nie daje podstawy do przyjęcia odpowiedzialności za wykroczenia penalizowane tym przepisem. Zawarte w tym przepisie sformułowanie w celu dokuczenia oznacza, że owo wykroczenie można popełnić tylko umyślnie w zamiarze bezpośrednim kierunkowym.


1 Komentarze:

Komentarze

Ryszard, 09 lis 2017 08:40

Szanowni Państwo,

mam sprawę z art.107 kwykr od osoby, która nagle o północy 7/8 paźdz. br. wyrzuciła mnie ze swego mieszkania - przygotowywała to sekretnie, w tajemnicy przede mną od co najmniej tygodnia wspólnie z rodziną, tj. co najmniej w 4 osoby. Bylem z tą panią, właści mieszk w układzie wieloletniego partnerstwa/konkubenci, płaciłem za swój u niej pobyt 1100zł/mies, także za paźdz. z góry.

Pozorując miłość do mnie i przyjmując wszelkie pieszczoty (sex też), pomoc codzienną, itd. do soboty włącznie, pod pozorem przypadkowego spotkania rodzinnego u mamy - przygotowali się do napaści na mnie o północy. Mogli zaskoczyć mnie 0 13, 17, 21 - nie, poczekali do północy.

Syn tej pani był na czatach w mieszkaniu, informując resztę od ok. 21, co robię. Przed północa wyszedł, mówiąc, że idzie na spotkanie z kumplami - po chwili wrócili we czworo, żądając gwałtownie i po chamsku, bym się natychmiast wyprowadził. Nie zwrócili mi zapłaconych pieniędzy, nie zgodzili się na żadną formę dialogu. Zachowywali się agresywnie, utrudnili policji dostęp do mieszkania...

Wezwałem bowiem policję, itd. - Czy opisana sytuacja w pełni pasuje do art.107 ?

Z poważaniem.

Ryszard Pietrucha

Dodaj komentarz