←  Prawo cywilne

Forumprawnicze.info

»

Płot od sąsiada

andre - zdjęcie andre 26 Jun 2013

Mój sąsiad uniemożliwia mi pomalowanie płotu od jego strony, mimo, że płot jest moją własnością. Zgodnie z ówczesnymi gdy mój tata budował dom, był zobowiązany do postawienia płotu z prawej strony budynku. Sąsiad natomiast kupił ten dom wiele lat po postawieniu płotu więc nie może mówić, że jest współwłaścicielem płotu bo nie jest to możliwe. Dodatkowo przy samym płocie posadził bluszcz (bez pergoli), który trzyma się płotu i powoduje korozje. 2 miesiące temu (po kilku próbach bezskutecznych rozmów) wysłałem do niego list za potwierdzeniem odbioru, że ma usunąć bluszcz z płotu, gdyż chce go pomalować. Gdy w ostatnią sobotę chciałem malować płot, naskoczył na mnie, stwierdził, że płot nie jest mój i on nie zgadza się, żebym malował z jego strony. Chciałbym się dowiedzieć czy są przepisy, które umożliwiają mi należytą konserwację płotu z obu stron oraz uniemożliwienie sadzenia przez sąsiada bluszczu bezpośrednio na płocie. Jeżeli chce mieć bluszcz może np. 50 cm od płotu posadzić pergolę.
Odpowiedz

detal - zdjęcie detal 27 Jun 2013

Możliwe że ten sąsiad uważa że płot jest jego własnością ponieważ jest wybudowany na jego gruncie a w takim przypadku nieważne jest kto wznosił płot bo liczy się to na czyim gruncie on stoi.

Dlatego powienien Pan przede wszystkim znać granice gruntu - które niekoniecznie pokrywają się z linią płotu.

Jeśli płot stoi na gruncie sąsiada to nic Pan nie wskóra w kwestii przycięcia roślinności ponieważ roślinność ta nie wchodzi na Pana grunt.

Jeśli płot jest równo w granicy gruntów to tak samo.

Zresztą, jeśli okaże się że płot nie jest Pana własnością bo nie stoi na Pana gruncie to po co go malować i wyręczać "takiego sąsiada"?

Jeśli zaś okaże się że płot jest Pana własnością bo stoi na
Pana gruncie albo jest wspólny bo stoi w granicy to wtedy moze Pan wezwać sąsiada do zwrotu połowy kosztów remontu (potrzebna jest faktura imienna za farbę na Pana). Dobrze też byłoby zrobić zdjęcia wyglądu płotu przed i po remoncie (zdjęcia z datownikiem cyfrowym) aby udokumentować że remont był naprawdę konieczny.

Jeśli okaże się że Pana grunt sięga dalej poza ogrodzenie to powinien Pan pisemnie uprzedzić sąsiada że jeśli w wyznaczonym terminie (xx dni) nie przytnie roślinności do granicy gruntu biegnącej xx cm od płotu na całej jego długości wtedy Pan będzie uprawniony do dokonania tego przycięcia samodzielnie.


Budowa ogrodzenia zgodnie z prawem

Art. 149 kodeksu cywilnego:
Właściciel gruntu może wejść na grunt sąsiedni w celu usunięcia zwieszających się z
jego drzew gałęzi lub owoców. Właściciel sąsiedniego gruntu może jednak żądać
naprawienia wynikłej stąd szkody.

Art. 150.
Właściciel gruntu może obciąć i zachować dla siebie korzenie przechodzące z sąsiedniego
gruntu. To samo dotyczy gałęzi i owoców zwieszających się z sąsiedniego
gruntu; jednakże w wypadku takim właściciel powinien uprzednio wyznaczyć sąsiadowi
odpowiedni termin do ich usunięcia.

Art. 154.
§ 1. Domniemywa się, że mury, płoty, miedze, rowy i inne urządzenia podobne,
znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących, służą do wspólnego użytku
sąsiadów. To samo dotyczy drzew i krzewów na granicy.
§ 2. Korzystający z wymienionych urządzeń obowiązani są ponosić wspólnie
koszty ich utrzymania.

Odpowiedz

andre - zdjęcie andre 27 Jun 2013

Witam,

Płot jest na 100 % po mojej stronie gruntu. Fundament płotu tylko dotyka kamień graniczny ? A jest jakiś przepis, który mogę mu przedstawić, że bez mojej zgody żadna roślinność po moim płocie nawet po jego stronie bez mojej zgody piąć się nie może ?
Odpowiedz