←  Prawo karne wykonawcze

Forumprawnicze.info

»

Początek kary ograniczenia wolnośći

trulek - zdjęcie trulek 09 maj 2017

Art. 57a [Dzień rozpoczęcia kary] KKW
§ 1. Rozpoczęcie odbywania kary w formie określonej w art. 34 § 1a pkt 1 Kodeksu karnego następuje w dniu, w którym skazany przystąpił do wykonywania wskazanej pracy.
 
Skazany się stawił w wyznaczonym miejscu pracy, przystąpił do szkolenia BHP i klops. Pracodawca go nie zechciał.
 
Czy przystąpił do wykonywania wskazanej pracy? (nie jest to praca wg Kodeksu Pracy)

 

Odpowiedz