←  Off-topic

Forumprawnicze.info

»

Z dniem 31 grudnia 2019r forumprawnicze.info zakończy swoją działalność.

Postanowienie Sądu Najwyższego- apelację o...

pasjonat - zdjęcie pasjonat 29 kwi 2017

W dn. 23 czerwca 2017 r. S.O. w Tarnowie ma rozpoznawać apelację oskarżonego byłego prezydenta miasta Tarnowa o przyjęcie 70.000,00 PLN łapówki.

 

Należy przypomnieć, że w tej sprawie tarnowskie sądy przerzucały się przedmiotową sprawą. Wpierw wszyscy sędziowie z S.R. w Tarnowie złożyli żądania wyłączenia ich od rozpoznania przedmiotowej sprawy.

 

S.O. w Tarnowie wyłączył wszystkich sędziów orzekających w S.R. w Tarnowie i wyznaczył do rozpoznania sprawy S.R. w Wieliczce. Po pewnym czasie uznano, że z uwagi na fakt zamieszkiwania świadków w pobliżu Tarnowa sprawa została przekazana do S.R. w Brzesku.

 

Wyraźnie uwypukla się niekompetencja S.O. w Tarnowie (przecież świadkowie byli znani już wcześniej w toku postępowania przygotowawczego) i wszyscy przecież nagle nie zmienili miejsca zamieszkania.

 

Następnie S.O. w Tarnowie przekazał wniosek do S.N. o przekazanie sprawy na podstawie art. 37 k.p.k. do innego równorzędnego sądu. Jednak Sąd Najwyższy postanowił w dn. 20 stycznia 2017 r., że dobro wymiaru sprawiedliwości nie jest zagrożone i apelację oskarżonego ma rozpoznać S.O. w Tarnowie.

 

Również i tutaj uwypukla się niekompetencja S.O. w Tarnowie, gdyż w żadnym wypadku dobro wymiaru sprawiedliwości nie było tutaj zagrożone w rozumieniu art. 37 k.p.k. (nastąpiło pomieszanie tutaj pojęć i to wysoce prawdopodobne, że w złej wierze). Czymś innym jest dobro wymiaru sprawiedliwości, a czymś innym jest ewentualny wniosek lub żądanie sędziego/sędziów o ich wyłączenie od rozpoznania apelacji. O tym jest mowa w wielu orzeczeniach S.N. i sądów powszechnych.

 

Tym bardziej, że zgodnie ze spójną linią orzeczniczą Sądu Najwyższego [zob. np. postanowienie S.N. z dn. 17 maja 2001 r. IV KO 21/01 „Rzeczą sądów jest takie orzekanie, aby także w opinii publicznej nie powstawały wątpliwości co do tego, że wydawane orzeczenia są wolne od jakichkolwiek pozaprocesowych wpływów, podyktowane jakimikolwiek innymi przesłankami, niż te, które wynikają z materiału dowodowego i treści ustaw. Autorytet wymiaru sprawiedliwości wymaga, aby sądy nie unikały prowadzenia spraw dla nich trudnych z uwagi na stanowisko bądź pełnioną przez oskarżonego funkcję”].

Odpowiedz

pasjonat - zdjęcie pasjonat 30 cze 2017

Drugą część rozprawy apelacyjnej wyznaczono na 7 lipca 2017 r.

Odpowiedz

pasjonat - zdjęcie pasjonat 10 lip 2017

Następna rozprawa odwoławcza w dn. 22 sierpnia 2017 r.

Odpowiedz

pasjonat - zdjęcie pasjonat 16 lis 2017

Po kilku rozprawach w S.O. w Tarnowie w dn. 13 listopada 2017 r. zapadł prawomocny wyrok skazujący byłego prezydenta Tarnowa na 3 lata bezwzględnego pozbawienia wolności za przyjęcie korzyści majątkowej w związku z pełnieniem funkcji publicznej. 

Odpowiedz