←  Prawo pracy

Forumprawnicze.info

»

Premia świąteczna na urlopie wychowawczym


Najlepsza porada prawna: Kawasumi 17 kwiecień 2019 - 13:46

ok, dzięki zadzwonię jeszcze raz i porozmawiam poważniej

Przejdź do postu

Kawasumi - zdjęcie Kawasumi 15 kwi 2019

Czy pracownicy, która przebywa na urlopie wychowawczym należy się premia świąteczna? Od 28.11.2018 roku jedtem właśnie na urlopie wychowawczym, premię na Boże Narodzenie dostałam przelewem na konto. Wiem, że dzisiaj była wypłacana premia z okazji świąt Wielkanocy i ja przelewu nie otrzymałam
Odpowiedz

jaga - zdjęcie jaga 16 kwi 2019

Premia pewnie nie , ale być może kasa z ZFŚS  jeżeli złożyłaś deklaracje o dochodach - zadzwoń dopytaj 

Na forum nie ma  szklanej kuli która mówi jakie zwyczaje są w firmach i jakie są  przepisy  wewnątrzzakładowe 

Odpowiedz

Kawasumi - zdjęcie Kawasumi 16 kwi 2019

Dzwoniłam i pytałam. To pieniądze z ZFŚS, ale pani, która się zajmuje wypłatami, powiedziała, że jestem na wychowawczym i nie dostanę pieniążków, bo nie nalicza mi się urlop. A na Boże Narodzenie dostałam, bo byłam na macierzyńskim i na urlopie wypoczynkowym i to dlatego dostałam.
O jaką deklarację chodzi?
Odpowiedz

jaga - zdjęcie jaga 16 kwi 2019

powiedziała, że jestem na wychowawczym i nie dostanę pieniążków, bo nie nalicza mi się urlop

 

Korzystanie z urlopu wypoczynkowego nie powinno byc decydującym kryterium do przyznania dopłaty do wypoczynku . Jak pani zajmująca sie ZFŚS wytłumaczy fakt ze o takie dofinansowanie moga sie starać emerycie , renciści jak i byli pracownicy . Jak  te osoby skorzystają z urlopu ? 

Ustawa nie pozbawia pracownika w trakcie urlopu czy to macierzyńskiego czy też wychowawczego starania sie o dopłatę do wypoczynku . Czy osoba taka nie musi wypoczywać i ponosić kosztów ? Pracodawcy czesto uważają niesłusznie zresztą że to jest dopłata do urlopu wypoczynkowego w rzeczywistości jest to dopłata do wydatków, jakie pracownik musi ponieść, aby zorganizować sobie i swojej rodzinie wypoczynek.

Poza tym pracodawca musiał "zrobic" na Ciebie odpis na fundusz socjalny 

 

 

O jaką deklarację chodzi?

O wysokości dochodu na członka rodziny - pewnie takie składacie  aby ustalic kryteria socjalne 

 

lektura 

https://e-prawnik.pl...howaczego-.html

 

 

Dobrze by było zapoznać sie z regulaminem ZFŚS , jeżeli jest tam zapis że na w/w urlopach dofinansowanie nie nalezy sie to zapis taki jest niezgodny z prawem 

Odpowiedz

Kawasumi - zdjęcie Kawasumi 17 kwi 2019

tak, więc nie widziałam, że w ogóle trzeba składać taką deklarację, nigdy wcześniej nie byłam w takiej sytuacji. Nigdy takiej deklaracji nie składałam, jestem mężatką od roku, dziecko ma 1,5 roku. To moja pierwsza praca, pierwsze dziecko i pierwszy urlop wychowawczy. Pracuję w zakładzie państwowym. jestem zatrudniona od marca 2013, po zmianach od listopada 2018 jestem na umowie o prace na czas nieokreślony.

 

W piśmie o okolicznościowym świadczeniu pieniężnym jest (przelew wypłaty nosił tytuł ZFŚS WIELKANOC) :

 

"(...) Jednocześnie z tej okazji postanowiłem, na wniosek Komisji Socjalnej, działającej przy Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, przyznać wszystkim pracownikom Spółki, zatrudnionym według stanu na dzień 15 kwietnia 2019 roku, na podstawie umowy o pracę, okolicznościowe świadczenie pieniężne. (...) Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze ustala się wysokość świadczenia proporcjonalnie do etatu."

Odpowiedz

Kawasumi - zdjęcie Kawasumi 17 kwi 2019

W zakładowym regulaminie ZFŚS jest :

 

"1.Ze świadczeń zakładowego funduszu zwanego dalej FUNDUSZEM mogą korzystać :

1. pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę

2. pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych

3. emeryci i renciści, którzy rozwiązali umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę, rentę lub świadczenia przedemerytalne (...)

 

Środki Funduszu przeznacza się na finansowanie i dofinansowanie :

1. wypoczynku urlopowego zorganizowanego przez pracownika we własnym zakresie, np. "wczasy pod gruszą", agroturystyka itp.

2. pomocy rzeczowej przyznawanej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

3. zapomóg pieniężnych bezzwrotnych dla pracowników oraz rencistów i emerytów a także osób na świadczeniu przedemerytalnym znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych

4. działalności kulturowo-oświatowej oraz sportowo-rekreacyjnej

5. pożyczek zwrotnych na cele mieszkaniowe

 

Zasady i warunki przyznania świadczeń socjalnych :

1. Dofinansowanie do wypoczynku urlopowego :

- dofinansowanie do wypoczynku urlopowego, organizowanego we własnym zakresie, wypłacane jest raz w roku każdemu pracownikowi, korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych (...)

 

Pomoc z ZFŚS przyznawana będzie do wysokości posiadanych środków,

Przyznanie i wysokość dofinansowania z Funduszu do usług i świadczeń socjalnych dla osób uprawnionych uzalężnia się od ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, a w przypadku pomocy mieszkaniowej również od sytuacji mieszkaniowej. (...)

 

Postawę do obliczania ulgowych usług i świadczeń stanowi dochód przypadający na osobę w rodzinie w oświadczeniu pracownika. Pracownik ma obowiązek ująć w oświadczeniu pełną wysokość dochodów uzyskiwanych przez wszystkie wspólnie zamieszkujące i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe osoby w rodzinie. (...)

 

Działalność socjalna jest prowadzona  w oparciu o zatwierdzony plan roczny. (...)"

 

jak dodatkowo ubiegać się o dopłatę do wypoczynku?

Odpowiedz

jaga - zdjęcie jaga 17 kwi 2019

Nigdy takiej deklaracji nie składałam

 

Przyznanie i wysokość dofinansowania z Funduszu do usług i świadczeń socjalnych dla osób uprawnionych uzalężnia się od ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, a w przypadku pomocy mieszkaniowej również od sytuacji mieszkaniowej.

 

Pracownik ma obowiązek ująć w oświadczeniu pełną wysokość dochodów uzyskiwanych przez wszystkie wspólnie zamieszkujące i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe osoby w rodzinie.

Dziwne że nie składałaś oświadczenia 

 

Wszystko jest w regulaminie ZFŚS :) , dlatego składa sie oświadczenia o wysokości dochodów 

jak dodatkowo ubiegać się o dopłatę do wypoczynku?

Ale Ty masz żal że nie dostałaś świadczenia świątecznego , a nie dopłaty do wypoczynku .Moja wcześniejsza odpowiedz była tylko wskazaniem nieprawidłowości polegającej na pomijaniu  pracownika przebywającego na urlopie doplaty do wypoczynku 

Pracodawca (komisja socjalna)  tym bardziej nie powinien Cię pominąć w tym świadczeniu światecznym , dlatego że tutaj nie ma żadnego wymogu do spełnienia oprócz nieprzekroczenia kwoty dochodu na jednego członka rodziny  W  mojej ocenie pozostaje rozmowa z  dyrkiem lub skarga do PIP na nierówne traktowanie 

W obecnym roku pracodawca musi odprowadzić na fundusz 1229, 30 zł na każdego pracownika 

Odpowiedz

Kawasumi - zdjęcie Kawasumi 17 kwi 2019

Nie mam żalu, tylko po prostu chciałam się dowiedzieć czy to wszystko jest ok, skoro to fundusz.
No teraz, kiedy poczytałam regulamin, widzę, że jest tam o oświadczeniu o dochodach, ale nigdy do tej pory nikt o tym nie mówił czy tym bardziej wymagał wypełnienia i przedłożenia takiego pisma.

A ostatnie pytanie zadałam z ciekawości, żeby się dowiedzieć, jak w przyszłości postępować. Mogę prosić o pomoc w tym też zakresie?
Odpowiedz

jaga - zdjęcie jaga 17 kwi 2019

Powinnaś mieć zal , zostałaś pominięta a nie powinnaś 

 

jak dodatkowo ubiegać się o dopłatę do wypoczynku?

W  mojej ocenie pozostaje rozmowa z  dyrkiem lub skarga do PIP na nierówne traktowanie 
 

Zapytaj wprost kiedy dostaniesz świadczenie świąteczne tak jak pozostali pracownicy  

Odpowiedz

Najlepsza porada prawna: Kawasumi - zdjęcie Kawasumi 17 kwi 2019

ok, dzięki zadzwonię jeszcze raz i porozmawiam poważniej

Odpowiedz