←  Prawa konsumenta

Forumprawnicze.info

»

Przetrzymywanie sprzętu w naprawie (napraw...

lenvictim - zdjęcie lenvictim 10 kwi 2018

Dzień dobry, zwracam się z pytaniem o możliwości, jakie daje mi prawo w przypadku, gdy umowa, którą spisałem z serwisem obejmuje wyłącznie kwotę oraz przedmiot naprawy, natomiast nie wyznaczono czasu, w jakim ma być ona zrealizowana.
Mój komputer przetrzymywany jest przez ów serwis od ponad 2 miesięcy, w dniu dzisiejszym minął kolejny miesiąc od zawarcia umowy i wciąż nie otrzymałem odpowiedzi na temat stanu urządzenia oraz terminu ostatecznego rozliczenia, odbioru sprzętu. 
Nie jest to naprawa gwarancyjna, co wiąże się z tym, że jestem zobowiązany do pokrycia sporej sumy, jednak na ten moment nie mam ani sprawnego sprzętu, a jedynie zamrożoną kwotę. 
Przy każdorazowej próbie dowiedzenia się czegoś więcej telefonicznie lub przy wizycie bezpośredniej w serwisie jest mi mówione, że "chyba/ wygląda na to, że jest w naprawie/ coś tam jeszcze wyszło/ nie przeszedł testów widocznie"
Osoby pracujące w serwisie twierdzą, iż jest on renomowany, posiada autoryzację marki, mimo to spotkałem się z tak niepoważnym traktowaniem.
Proszę o pomoc w rozwiązaniu sprawy bardziej radykalnie. 
Z góry dziękuję.

Odpowiedz

Prawne.org - zdjęcie Prawne.org 10 kwi 2018

Proszę pisemnie wezwać serwis do zwrotu naprawionego urządzenia - zakreślając im konkretny termin i informując, że po bezskutecznym upływie ww. terminu rozwiąże Pan umowę serwisową z ich winy. 

 

Żaden przepis prawa nie wskazuje ile maksymalnie czasu ma trwać taka naprawa. W ocenie tej istotne są więc oczekiwania stron umowy w chwili zawierania umowy oraz ogólnie przyjęte kryteria rynkowe. Jeśli z zapewnień serwisu nie wynika nic innego to oczywistym jest, że naprawa winna być wykonana niezwłocznie. Jeśli wiąże się to z koniecznością sprowadzenia części - w ciągu 1-2tygodni. Natomiast zasady logiki i doświadczenia życiowego podpowiadają, że oczekiwanie 2 miesiące nie jest normalną sytuacją - lub też sytuacją w której serwis powinien wskazać jednoznaczny termin ukończenia naprawy i dać możliwość klientowi zdecydowania czy będzie oczekiwał na naprawę czy rezygnuje z umowy. Uzasadniając swoje stanowisko proszę opisać, że gdyby Pan wiedział, że naprawa będzie trwała tak długo w tym serwisie, to nigdy nie zdecydowałby się Pan na powierzenie im sprzętu.

Odpowiedz