←  Orzecznictwo

Forumprawnicze.info

»

Z dniem 31 grudnia 2019r forumprawnicze.info zakończy swoją działalność.

Przywrócenie terminu do usunięcia braków f...

adw. Łukasz Nysztal - zdjęcie adw. Łukasz Nysztal 30 mar 2018

Postanowienie
Sądu Najwyższego - Izba Cywilna
z dnia 6 lutego 2018 r.
IV CZ 111/17
 
 
Przywrócenie terminu do usunięcia braków formalnych czynności procesowej jest dopuszczalne, dopóki nie zostało wydane orzeczenie pozbawiające tą czynność znaczenia procesowego.
Odpowiedz