←  Informacje techniczne

Forumprawnicze.info

»

Z dniem 31 grudnia 2019r forumprawnicze.info zakończy swoją działalność.

Renta rodzinna

renata1962 - zdjęcie renata1962 16 sty 2013

CÓRKA W TYM ROKU KOŃCZY 25 LAT I STUDIUJE , POBIERA RENTĘ RODZINNĄ PO ZMARŁYM OJCU (ZM. 03.12.1997) . JA SKOŃCZYŁAM 50 LAT , CZY NALEŻY MI SIĘ RENTA RODZINNA PO MĘŻU ?
Odpowiedz

Prawne.org - zdjęcie Prawne.org 16 sty 2013

Prawo do renty rodzinnej przysługuje wdowie, jeśli w chwili śmierci męża ukończyła 50 lat lub była niezdolna do pracy, albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie ukończyły 16 lat, a jeżeli uczą się - 18 lat życia lub są całkowicie niezdolne do pracy. Uprawnienie do renty rodzinnej przysługuje również wdowie, jeśli spełni warunek dotyczący wieku lub niezdolności do pracy w okresie nie dłuższym niż 5 lat od śmierci męża lub od zaprzestania wychowywania ww. dzieci.

Nie przysługuje więc Pani prawo do renty po mężu.
Odpowiedz