←  Orzecznictwo

Forumprawnicze.info

»

Z dniem 31 grudnia 2019r forumprawnicze.info zakończy swoją działalność.

Reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej w...

adw. Łukasz Nysztal - zdjęcie adw. Łukasz Nysztal 30 mar 2018

Postanowienie
Sądu Najwyższego - Izba Cywilna
z dnia 31 stycznia 2018 r.
I CZ 8/18
 
 
Zarządca w zakresie spraw wspólnoty, które prowadzi w ramach powierzonego mu zarządu, jest umocowany, choćby postanowienia umowy lub uchwały w przedmiocie powierzenia zarządu tego nie przewidywały, do reprezentowania wspólnoty przed sądami na zasadach określonych w przepisach art. 21 i 22 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1892 ze zm.), stosowanych na podstawie odesłania zawartego w art. 33. Reprezentowanie wspólnoty w postępowaniach sądowych w sprawach dotyczących czynności zwykłego zarządu wchodzi w zakres wynikającej z art. 22 ust. 1 w związku z art. 33 ustawy kompetencji zarządcy do samodzielnego działania w tych sprawach. W sprawach dotyczących czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej przez zarządcę w postępowaniach sądowych jest uzależnione od spełnienia wymagań wynikających z art. 22 ust. 2 w związku z art. 33 cytowanej ustawy. Zgodnie z art. 22 ust. 2 do podjęcia przez zarząd czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu potrzebna jest uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę na dokonanie tej czynności oraz udzielająca zarządowi pełnomocnictwa do zawierania umów stanowiących czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu w formie prawem przewidzianej.
Odpowiedz

stary szczupak - zdjęcie stary szczupak 25 maj 2018

Panie mecenasie 

zapoznałem się z tym niedawnym postan. SN i mam taki problem z jego zastosowaniem do szczególnej uchwaly WM.

Zgłosiłem w trybie art 162 kpc zast. dot. nieważności postepowania

ws. uchylenia uchw. WM zmieniającej sposób zarządzania NW

z modelu zarzadu właścicielskiego - art. 20 uowl  na model powierzający zarząd wybranemu zarzadcy - art. 18 uowl.

z powodu nienależytego umocowania radcy prawnego

który reprezentował. przed sądem WM na mocy pełnomocnictwa 

udzielonego właśnie przez wybranego tą zaskarżoną uchwałą zarządcę, w o którym mowa w art. 18 uowl.

Umowę o zarządzanie zarządca nie raczył mi ujawnić ani załączyć do akt sprawy na mój wniosek

- nie wiadomo czy jest w niej stosowne upoważnienie dla zarzadcy.

Nie ma uchwały WM o udziel. pełnom. procesowego dla mecenasa.

Wybor zarządcy będący sednem sporu przed sądem nie jest czynnością przekraczajaca zwykły zarzad 

bo przecież jeszcze brak tego zarządcy a zarząd stary skutecznie odwołany -

Wybór zarządcy to czynność z natury zarezerwowana dla wspólnoty.

Czy wg Pana stosując wnioskowanie z mniejszego na większe można tu zarzucać

nienależyte umocowanie pełn. procesowego i w konsekwencji nieważność postępowania?

 

pozdr.

Odpowiedz