←  Prawo administracyjne

Forumprawnicze.info

»

Z dniem 31 grudnia 2019r forumprawnicze.info zakończy swoją działalność.

Służebność

MaciekWro - zdjęcie MaciekWro 08 lip 2019

Witam,

Od dość dawna toczy się trochę skomplikowana moim zdaniem sprawa o ustanowienie służebności drogi koniecznej na mojej nieruchomości, wnioskodawcami są moi sąsiedzi. Ja jestem właścicielem domu szeregowego, skrajnego od strony ulicy, sąsiedzi, pięć kolejnych domów szeregowych.

Wszystkie nasze domy mają swobodny i właściwy dostęp do drogi publicznej poprzez drogę wewnętrzną znajdującą się przed domami, część wspólną przynależną do wszystkich naszych nieruchomości.

Służebność natomiast miałaby dotyczyć instalacji biegnących od drogi publicznej tyłem, nie drogą wspólną, a poprzez ogródki, wzdłuż i w poprzek całej mojej nieruchomości.

Instalacje te to:

  1. WLZ – wewnętrzna linia zasilająca w energię elektryczną, biegnąca osobno do każdego z budynku sąsiadów. Tu mam dość mocne argumenty, bo zostało to wykonane niezgodnie z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę, a jednocześnie z naruszeniem norm budowlanych. Sprawą zajmuje się już Nadzór Budowlany. Zgodnie z projektem, instalacje te powinny przebiegać drogą wspólną. W mojej ocenie konieczności ustalania takiej służebności odnośnie tych instalacji nie ma w sensie materialnym (fizycznym), a więc i prawnym.

Mogę prosić o opinię czy to poprawny tok rozumowania oraz czy istnieje jakieś orzecznictwo na ten temat??

 

  1. Drenaż oraz kanalizacja burzowa – instalacje te, obsługują jednocześnie wszystkie nasze nieruchomości. Ich przebieg i przeznaczenie były znane wszystkim kupującym w momencie zakupu. Sąsiedzi wtedy (około 10 lat temu) nie zgłaszali żadnych roszczeń do mojej nieruchomości, a ja mam w akcie notarialnym zapis, że kupuję nieruchomość bez żadnych obciążeń i roszczeń osób trzecich. Instalacje te należy traktować jako cześć wspólną w tzw. małej wspólnocie (6 domów). Żaden więc współwłaściciel, nie może samodzielnie podejmować działań związanych z remontami, modernizacjami i zmianami w części wspólnej bez zgody wszystkich pozostałych współwłaścicieli.

Sąsiedzi motywują swój wniosek o służebność chęcią uporządkowania stosunków prawnych na mojej nieruchomości. W moim przekonaniu jednak taka służebność niczego nie porządkuje. Posiadając wnioskowaną służebność na mojej posesji nie zwiększą swojego udziału ani władztwa na instalacjach wspólnych i nadal nie będą mogli np. ich naprawiać bez porozumienia ze mną.

Zgadzają się Państwo z moją argumentacją?? Mogę prosić o Państwa opinię w tej sprawie??

Odpowiedz