←  Prawo spadkowe

Forumprawnicze.info

»

Z dniem 31 grudnia 2019r forumprawnicze.info zakończy swoją działalność.

Spadkobiercy z RFN

piomac - zdjęcie piomac 20 lip 2019

Spadkodawczyni miała dwóch synów, jeden dożył do dnia otwarcia spadku, drugi (zamieszkały w RFN) zmarł przed wcześniej niż jego matka, ale był żonaty i miał troje dzieci. Czy we wniosku o stwierdzenie nabycia spadku mam wskazać żonę oraz dzieci zmarłego syna spadkodawczyni i czy ich niestawiennictwo w sądzie utrudni, bądź uniemożliwi, zakończenie postępowania postanowieniem o stwierdzaniu? Czy możliwe jest złożenia przez obywateli RFN (którymi są dzieci i żona syna spadkobierczyni) zapewnienia spadkowego w kraju swojego zamieszkania? Jak wówczas sformułować wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Odpowiedz