←  Prawa konsumenta

Forumprawnicze.info

»

Towar szyty na zamówienie

Papla - zdjęcie Papla 20 paź 2017

Czy jeżeli prowadzę sprzedaż na stronie internetowej ale nie posiadam sklepu internetowego i nie mam regulaminu. To czy mam prawo odmówić przyjęcia zwrotu towaru szytego na zamówienie, na wymiar podany przez klienta. Towar był szyty z materiału powierzonego przez klienta. Jest w pełni wartościowy ale nie spełnia oczekiwań. Klient żąda zwrotu pieniędzy i materiału.
Odpowiedz

adw. Łukasz Nysztal - zdjęcie adw. Łukasz Nysztal 21 paź 2017

W takim wypadku zastosowanie mają przepisy umowy o dzieło. Do dzieła stosuje się jednak przepisy o rękojmi. Jeśli dzieło nie jest wadliwe (nie jest sprzeczne z umową) a jedynie nie odpowiada gustowi zamawiającego - to nie ma powodów do uznawania reklamacji. Każde dzieło tworzone na indywidualne zamówienie ma indywidualne właściwości, których nie można oceniać w kategorii niezgodności towaru z umową. 

Odpowiedz

Papla - zdjęcie Papla 22 paź 2017

W takim wypadku zastosowanie mają przepisy umowy o dzieło. Do dzieła stosuje się jednak przepisy o rękojmi. Jeśli dzieło nie jest wadliwe (nie jest sprzeczne z umową) a jedynie nie odpowiada gustowi zamawiającego - to nie ma powodów do uznawania reklamacji. Każde dzieło tworzone na indywidualne zamówienie ma indywidualne właściwości, których nie można oceniać w kategorii niezgodności towaru z umową.

A co jeśli towar ma jedną wadę którą zgodziłam się usunąć? Wszystkie pozostałe żądania są wg mnie zupełnie nie uzasadnione.
Ale klientka nie została wcześniej poinformowana że nie ma prawa zwrotu towaru.
Odpowiedz

adw. Łukasz Nysztal - zdjęcie adw. Łukasz Nysztal 22 paź 2017

Ale klientka nie została wcześniej poinformowana że nie ma prawa zwrotu towaru.

A sprzedaży dokonywała Pani jako osoba fizyczna czy jako przedsiębiorca? Prowadzi Pani działalność?  

Odpowiedz

Papla - zdjęcie Papla 23 paź 2017

A sprzedaży dokonywała Pani jako osoba fizyczna czy jako przedsiębiorca? Prowadzi Pani działalność?

Mam zarejestrowaną działalność. Sprzedaż prowadzę, grupach internetowych, nie jest to sklep więc nie ma dostępnego regulaminu sprzedaży, czyli nie ma czegoś takiego ze akceptacja regulaminu jest warunkiem złożenia zamówienia.
Umówiliśmy się co mam uszyc, klientka wysłała mi tkaninę, uszylam, wysłałam, ona stwierdziła że jej nie odpowiada, i dała mi dwa wyjścia, albo dokonam wszystkich przeróbek jakich sobie życzy albo mam zwrócić pieniądze i tkaninę.
Jednej przeróbki muszę dokonać bo faktycznie można uznać ja za wadę. Ale pozostałe przeróbki to tylko widzimisię klientki.
Odpowiedz

Prawne.org - zdjęcie Prawne.org 23 paź 2017

No to jednak prowadzi Pani sprzedaż jako przedsiębiorca, a do oceny tej sytuacji stosujemy przepisy konsumenckie. Zmienia to trochę postać rzeczy - zwłaszcza w zakresie przepisów pro-konsumenckich, nakazujących domniemanie istnienia wady. Oczywiście ocena gustów nadal nie stanowi sama w sobie wady, ale konsument nie musi oczekiwać, że Pani faktycznie istniejącą wadę będzie usuwała - może (z pewnymi zastrzeżeniami) odstąpić od umowy i domagać się zwrotu ceny. 

Odpowiedz

Papla - zdjęcie Papla 23 paź 2017

No to jednak prowadzi Pani sprzedaż jako przedsiębiorca, a do oceny tej sytuacji stosujemy przepisy konsumenckie. Zmienia to trochę postać rzeczy - zwłaszcza w zakresie przepisów pro-konsumenckich, nakazujących domniemanie istnienia wady. Oczywiście ocena gustów nadal nie stanowi sama w sobie wady, ale konsument nie musi oczekiwać, że Pani faktycznie istniejącą wadę będzie usuwała - może (z pewnymi zastrzeżeniami) odstąpić od umowy i domagać się zwrotu ceny.


W takim razie kiedy (z jakiego powodu) klientka może dokonać zwrotu towaru?
I co z materiałem. Czy zasadne jest zadanie zwrotu kosztów materiału? Materiał był jej.
Odpowiedz

adw. Łukasz Nysztal - zdjęcie adw. Łukasz Nysztal 23 paź 2017

Przepisy w tym względzie mówią tak:
 
Art. 556[2] [Domniemanie istnienia wady w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego] Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego;
 
Art. 560 [Odstąpienie, obniżenie ceny, wymiana rzeczy]
§ 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
§ 2. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
§ 3. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
§ 4. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Odpowiedz