←  Orzecznictwo

Forumprawnicze.info

»

Z dniem 31 grudnia 2019r forumprawnicze.info zakończy swoją działalność.

Umowa o podziale majątku wspólnego a rozdz...

adw. Łukasz Nysztal - zdjęcie adw. Łukasz Nysztal 30 mar 2018

Uchwała
Sądu Najwyższego - Izba Cywilna
z dnia 23 lutego 2018 r.
III CZP 103/17
 
1. W sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami skład majątku wspólnego ustala się według chwili ustania wspólności majątkowej, a jego wartość według stanu tego majątku oraz cen w chwili dokonywania podziału.
 
2. Umowa małżonków o częściowym podziale majątku wspólnego, zawarta przed ustanowieniem przez sąd rozdzielności majątkowej z dniem poprzedzającym zawarcie tej umowy (art. 52 § 2 KRO), jest ważna.
Odpowiedz