←  Prawa konsumenta

Forumprawnicze.info

»

Umowa o wykonanie remontu lokalu

dawozbj - zdjęcie dawozbj 30 mar 2018

Dzień dobry,

 

to mój pierwszy post na forum więc proszę o zrozumienie. Regulamin przeczytałem, aczkolwiek proszę o sugestie gdyby post został umieszczony w złym dziale lub został niepoprawnie opisany.

Mam taką sytuację:

Podpisałem umowę o wykonanie remontu lokalu. Prace do pewnego momentu szły dobrze ale im dalej tym gorzej. Okazało się, że przez moją nieuwagę w umowie nie znalazł się etap malowania, który wcześniej został uzgodniony telefonicznie. Wykonawca twierdzi, że zrobi - ale nie za darmo. Rozumiem, że tutaj za wiele do powiedzenia nie mam, stąd pytanie jak ja mogę się bronić.

Parę faktów oraz zapisów:

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje oraz środki do wykonania robót objętych niniejszą umową.
Wykonawca oświadcza, że prace wykona fachowo, sumiennie i zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi oraz standardami obowiązującymi na terenie RP.

Tutaj mam wątpliwości. Do pewnego momentu na budowie była jedna osoba z Ukrainy która wiele rzeczy najzwyklej w świecie skopała. 

- W przypadku gdy Wykonawca nie ukończy robót w ustalonym terminie ze swojej winy i bez ingerencji siły wyższej, 
winien zapłacić Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 1 % wartości robót objętych umową za każdy dzień zwłoki, jednak łączna 
suma kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości umownej.

Jesteśmy jakieś 29 dni po terminie na ten moment. Tylko jak to udowodnić? Żadnych protokołów odbioru nie podpisaliśmy za etapy prac (etapów było 8 i zostały wpisane w umowę). 

- Przy odbiorze robót Zleceniodawca winien przejrzeć efekty wykonanych prac na obiekcie. Ewentualne wady lub usterki wpisuje się do protokołu, strony zaś w porozumieniu ustalają termin ich usunięcia. Żądanie dokonania przeglądu i przeprowadzenia odbioru technicznego Wykonawca przekazuje Zleceniodawcy w terminie 5 dni od zakończenia robót. 

Tutaj tak samo, protokołów nie mam. 

Moje pytanie brzmi:
Jakie (jeśli jakieś?) mam argumenty w tym sporze?


Użytkownik dawozbj edytował ten post 30 marzec 2018 - 09:35
Odpowiedz

adw. Łukasz Nysztal - zdjęcie adw. Łukasz Nysztal 30 mar 2018

Niewielkie ma Pan szanse - bo od zastrzeżeń co do jakości i terminu wykonania prac - zakres robót się nie rozszerzy i nie pojawi się tam zapis, że wykonawca wykona w ramach pierwotnej umowy malowanie. Udowodnienie, że pomimo pisemnej umowy były dodatkowe ustne ustalenia ma małe szanse powodzenia. 

 

Natomiast co do opóźnienia. Jeśli faktycznie doszło do opóźnienia proszę po prostu wezwać wykonawcę do zapłaty kary umownej - argumentując to przekroczonym terminem prac. Nie musi mieć Pan osobnego protokołu, aby takie okoliczności udowadniać. O niewykonaniu prac w terminie może świadczyć np. spisany protokół końcowy z faktyczną datą zakończenia prac, wpisy w dzienniku budowy czy też zeznania świadków. 

 

W zakresie pracy obcokrajowca - to okoliczność ta jest bez znaczenia dla wykonania umowy. Jeśli natomiast prace są wykonane wadliwie - to bez względu na zapisy umowne o protokołach odbioru prac - proszę pisemnie wezwać wykonawcę do usunięcia usterek. 

Odpowiedz