←  Off-topic

Forumprawnicze.info

»

Z dniem 31 grudnia 2019r forumprawnicze.info zakończy swoją działalność.

Wolność sumienia a obowiązek wykonywania u...

222051 - zdjęcie 222051 26 gru 2017

W Konstytucji RP każdy ma zagwarantowaną wolność sumienia, dotyczy to także poglądów. Prowadzący działalność gospodarczą ma obowiązek wykonania usługi, o którą w ramach prowadzenia tej działalności jest proszony. Jak rozwiązać następującą kwestię: osoba, która prowadzi działalność odmówiła wykonania usługi ze względu na swój światopogląd, czy może ponieść za to konsekwencje? 

Odpowiedz

Takisobiektoś - zdjęcie Takisobiektoś 28 gru 2017

Jaki przepis prawa obliguje do bezwzględnego wykonania usługi ( nie wchodząc w sprawy świadczeń medycznych i farmaceutycznych)?

Żaden.Powoływanie się na światopogląd jest zbyteczne.Zwyczajne epatowanie przynależnością religijną lub obyczajową lub należeniem do określonej grupy o skonkretyzowanych bądź też nie światopoglądach.

Jeżeli sama odmowa wiąże się z urażeniem niedoszłego zleceniodawcy to już inna sprawa.

Uprzedzając ewentualny komentarz.Art 138 KW nie ma tu nic do tego.

Odpowiedz

pasjonat - zdjęcie pasjonat 31 gru 2017

W Konstytucji RP każdy ma zagwarantowaną wolność sumienia, dotyczy to także poglądów. Prowadzący działalność gospodarczą ma obowiązek wykonania usługi, o którą w ramach prowadzenia tej działalności jest proszony. Jak rozwiązać następującą kwestię: osoba, która prowadzi działalność odmówiła wykonania usługi ze względu na swój światopogląd, czy może ponieść za to konsekwencje? 

 

1. Czy czasami nie mylisz wolności sumienia od obowiązujących przepisów prawnych penalizujących pewne działania. Możesz napisać jaka to miałaby być usługa. Spotkałem się w praktyce z sytuacją i właściwą postawą właściciela przedsiębiorstwa który odmówił wykonania usługi tj.wytrawienia matryc z symbolami faszystowskimi.

Abstrahując nawet od tego jaka to miała byś usługa tak jak właściwie podniósł kolega Takisobiektoś przedsiębiorca nie ma obowiązku przyjęcia do realizacji każdej usługi.

 

k.k.

 

Art. 256. § 1. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2.5) Tej samej karze podlega, kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, nabywa, przechowuje, posiada, prezentuje, przewozi lub przesyła druk, nagranie lub inny przedmiot, zawierające treść określoną w § 1 albo będące nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej.

§ 3. Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego określonego w § 2, jeżeli dopuścił się tego czynu w ramach działalności artystycznej, edukacyjnej, kolekcjonerskiej lub naukowej.

§ 4. W razie skazania za przestępstwo określone w § 2 sąd orzeka przepadek przedmiotów, o których mowa w § 2, chociażby nie stanowiły własności sprawcy.

Odpowiedz

andrzejnowy - zdjęcie andrzejnowy 12 lut 2018

Ten przepis o wolności sumienia to dla mnie jakiś absurd. To tak jakby zagwarantować w konstytucji, że każdy z nas może sobie myśleć o czym tylko chce.

Odpowiedz