←  Prawo cywilne

Forumprawnicze.info

»

Z dniem 31 grudnia 2019r forumprawnicze.info zakończy swoją działalność.

Wstrzymanie egzekucji po naruszeniu przez...

Piotrek1963 - zdjęcie Piotrek1963 18 lip 2019

Sąd Okręgowy, w postępowaniu odwoławczym w sprawie cywilnej, pomimo tego że pełnomocnik pozwanej poinformował Sąd osobiście drogą telefoniczną oraz email - który podobno nie dotarł - jednak kierownik sekretariatu wydziału, przed rozpoczęciem rozprawy, poinformował osobiście Wysoki Sad o niemożliwości obecności na rozprawie z powodu choroby, wnosząc jednocześnie o odroczenie rozprawy i zobowiązując się do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego (które zostało dostarczone zaraz po jego otrzymaniu od lekarza), wydał wyrok niekorzystny dla pozwanej
 
zostało złożone przez mnie pismo do Sądu z wnioskami 
 
1. Na podstawie Art. 399 § 1 Kpc wznowienia postępowania w sprawie z powodu pominięcia wniosku pełnomocnika pozwanej o odroczenie
2  Jednocześnie wniosek o natychmiastowe wstrzymanie wykonania wyroku.   
 
Sąd przysłał zobowiązanie do usunięcia braków w postaci dokonania opłaty w wysokości 2000 zł 
Pozwana złożyła wniosek o zwolnienie z kosztów na stosownym formularzu. 
 
To stan na dzień dzisiejszy 
 
Niestety, do Pozwanej pismo wysłał komornik z domaganiem się udzielenie informacji co do posiadanego majątku. 
 
W jaki sposób wstrzymać działanie komornika do czasu prawomocnego zakończenia skargi na wydanie wyroku przez Sąd (czyli pobawienie możliwości obrony przez pozwaną) mimo wniosku o odroczenie z powodu udokumentowanej choroby pełnomocnika (męża) ?
 
Jakie czynności należy jeszcze wykonać, aby doszło ponownie do rozprawy w której pełnomocnik będzie miał możliwość bronienia pozwanej ? 
 
Dziękuję serdecznie za każda pomoc w tej sprawie.
 
Odpowiedz