←  Prawo cywilne

Forumprawnicze.info

»

Wypowiedzenie umowy naczas nieokreślony

TROMEUR - zdjęcie TROMEUR 24 cze 2019

Witam serdecznie,

 

Mąż podczas pobytu w Polsce podpisał umowę korzystania z siłowni na czas nieokreślony. Składki opłacał każdego miesiąca. W marcu ostatni raz korzystał z siłowni informując (niestety nie w formie pisemnej), że wraca do Francji i nie będzie już korzystać z usług siłowni. Nie zna dobrze języka polskiego i myślał, że nic więcej nie trzeba w tej sprawie robić.

 

Po kilku miesiącach otrzymalismy informację o konieczności zapłaty składek za 3 miesiące na kwotę 150 PLN (kwiecień, maj, czerwiec).

Siłownia poinformowała, że dodatkowo należy wpłacić kwotę 50 zł (miesięczny okres wypowiedzenia) więc w sumie 200 pln. Siłownia potwierdziła, że ostatnie wejscie na siłownie było 12 marca.

 

Wypowiedzenie w formie pisemnej (email) otrzymali 15 czerwca.

 

W regulaminie jest napisane, że przyjmują tylko wypowiedzenia osobiście lub listownie. (czy jest to zgodne z prawem?)

 

Siłownia poinformowała, że jeżeli całość nie zostanie uregulowana nie mogą "wprowadzić do systemu" wypowiedzenia, więc umowa będzie trwała a składki za przyszłe miesiące naliczane, aż zapłacimy całość. 

 

Czy jest to zgodne z prawem? Jeśli nie czy mogę prosić o podstawę prawną. 

 

Poniżej przesyłam część regulaminu w której mowa jest o warunkach wypowiedzenia.

 

"1. Członek Klubu może wypowiedzieć Umowę Członkowską dotyczącą Karnetu na czas nieokreślony z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy przez Klienta może zostać złożone wyłącznie: osobiście w Recepcji Klubu Macierzystego lub dostarczone drogą listowną pod adres Klubu Macierzystego. W okresie wypowiedzenia, członkostwo nie może być zamrożone. W takim przypadku, Umowa wygasa, a członkostwo w Klubie ustaje z końcem ostatniego dnia powyższego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia Umowy Członkowskiej, Członek Klubu zobowiązany jest uregulować zaległe płatności, w tym uiścić Składkę Członkowską za okres wypowiedzenia."

 

Będę bardzo wdzięczna za wszelką pomoc

Odpowiedz