←  Prawo administracyjne

Forumprawnicze.info

»

[ZAKOŃCZONY]Egzekucja z konta bankowego - ZUS


Najlepsza porada prawna: Takisobiektoś 23 luty 2018 - 19:23

Przy odrobinie powstawania i obrabiania myśli powinno dać to Pani do myślenia.

Przejdź do postu
Zablokowany

veja - zdjęcie veja 20 lut 2018

Witam,

 

wczoraj po zalogowaniu na konto bankowe koleżanka otrzymała 2 wiadomości od banku, że ma zajęcie egzekucyjne na podstawie nakazu Dyrektora ZUS (są 2 nakazy na kwotę łączną 1600 zł). Koleżanka jest osobą bezrobotną, ma alimenty od byłego męża na kwotę 300 zł. Przez 4 miesiące w 2012 roku prowadziła jednoosobową działalność gospodarczą, którą po tych kilku miesiącach zawiesiła, a po 2 latach zawieszenia, nie wznowiła. Nigdy nie otrzymała żadnego pisma z ZUS,żadnych zawiadomień o ewentualnych zaległościach, żadnych decyzji, upomnień, tytułów wykonawczych. Czy powinna już teraz po informacji od banku wnosić powództwo przeciwegzekucyjne, czy czekać aż tytuł egzekucyjny i tytuły wykonawcze przyjdą? Na powództwo przeciwegzekucyjne jest 7 dni, ale jak cokolwiek napisać, jeśli w ogóle koleżanka nie ma wiedzy, czego dotyczy to zajęcie (jakiego okresu składkowego)?Co zrobić w tej sytuacji?

Odpowiedz

Takisobiektoś - zdjęcie Takisobiektoś 21 lut 2018

Powództwo przeciwegzekucyjne miałoby sens gdyby zaległości były sprzed więcej niż 5 lat.

W obecnej chwili obowiązuje kwota wolna od egzekucji z konta bankowego w wysokości 1500 zł miesięcznie.Zatem jeżeli nie ma większych wpływów ,będzie możliwość w dalszym ciągu korzystać z konta.

Odpowiedz

veja - zdjęcie veja 21 lut 2018

Powództwo przeciwegzekucyjne miałoby sens gdyby zaległości były sprzed więcej niż 5 lat.

W obecnej chwili obowiązuje kwota wolna od egzekucji z konta bankowego w wysokości 1500 zł miesięcznie.Zatem jeżeli nie ma większych wpływów ,będzie możliwość w dalszym ciągu korzystać z konta

 

W postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez organ administracyjny dłużnikowi przysługują zarzuty w terminie 7 dni od daty doręczenia mu odpisu tytułu wykonawczego. Organem właściwym do rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zarzutów jest organ egzekucyjny. Jeżeli ja dobrze rozumiem, to te 7 dni liczą się od odebrania odpisu wykonawczego, który nie dotarł. Pytanie brzmi, co ma zrobić koleżanka z całą sprawą, jeżeli nie otrzyma tego na piśmie w ciągu najbliższych dni? Tytuł wykonawczy został wystawiony na podstawie jakiejś decyzji i postępowania, o którym nie wie.

Odpowiedz

Takisobiektoś - zdjęcie Takisobiektoś 21 lut 2018

Ta egzekucja nie jest prowadzona na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Odpowiedz

veja - zdjęcie veja 21 lut 2018

Ta egzekucja nie jest prowadzona na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Organem egzekucyjnym według informacji banku jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

ZUS ma prawo do przymusowego dochodzenia należności z tytułu składek. W trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji lub egzekucji sądowej, mogą być ściągnięte nieopłacone w terminie:

  • składki,
  • odsetki za zwłokę,
  • koszty egzekucyjne,
  • koszty upomnienia,
  • dodatkowe opłaty.

Egzekucję należności z tytułu składek prowadzi:

  • dyrektor Oddziału ZUS lub Naczelnik Urzędu Skarbowego,
  • komornik sądowy.
Odpowiedz

Takisobiektoś - zdjęcie Takisobiektoś 21 lut 2018

Oczywiście można. ZUS może też prowadzić egzekucje na podstawie przepisów postępowania egzekucyjnego w administracji.W opisanej sytuacji nic to nie zmienia.Jedyna szansa to próba ugody,rozłożenia na raty itd.Brak jest jakichkolwiek podstaw do wystosowania zarzutów.Chyba że dłużnik wszystko wcześniej spłacił.

Odpowiedz

veja - zdjęcie veja 21 lut 2018

Oczywiście można. ZUS może też prowadzić egzekucje na podstawie przepisów postępowania egzekucyjnego w administracji.W opisanej sytuacji nic to nie zmienia.Jedyna szansa to próba ugody,rozłożenia na raty itd.Brak jest jakichkolwiek podstaw do wystosowania zarzutów.Chyba że dłużnik wszystko wcześniej spłacił.

Chyba najpierw należy zacząć od tego czy należność istnieje? Mam koleżance kazać pisać wnioski o raty albo ugody? Skąd założenie, że jest dłużniczką? Brak podstaw do wystosowania zarzutów, a i owszem, jak niewiadomo czego dotyczy tytuł egzekucyjny. Poradziłam czekać tydzień, bo może dojdzie tytuł egzekucyjny razem z wykonawczym, a jak nie dojdzie napisać do ZUS o wyjaśnienie i dostarczenie dokumentów, na podstawie których zostało zablokowane konto bankowe.

Odpowiedz

Takisobiektoś - zdjęcie Takisobiektoś 22 lut 2018

Dokumenty na podstawie których zajęto konto są łatwe do sprawdzenia przez infolinie.To raz.Jest zasadą,że najpierw zajmuje się konto,a potem informuje dłużnika by nie uciekł ze środkami znajdującymi się na koncie.Druga sprawa,że zadłużenie można sprawdzić poprzez platformę ZUS lub bezpośrednio w ZUS-ie.Czekanie zawsze działa na niekorzyść.Być może chce Pani koleżance pomóc,ale widzę,że zamiast iść do przodu przyjęła Pani pozycję wyczekującą,a odsetki lecą nieubłaganie.ZUS to nie firma windykacyjna i nie należy się spodziewać,że próbują naciągnąć na fikcyjny dług.ZUS nie sprzedaje swoich wierzytelności.Zatem należy przygotować się na długie lata ciągłych egzekucji.

Odpowiedz

veja - zdjęcie veja 22 lut 2018

art 26 § 5 Ustawy i postępowaniu egzekucyjnym w administracji: Wszczęcie egzekucji administracyjnej następuje z chwilą:
1) doręczenia zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego lub
2) doręczenia dłużnikowi zajętej wierzytelności zawiadomienia o zajęciu wierzytelności lub innego prawa majątkowego, jeżeli to doręczenie nastąpiło przed doręczeniem zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego.

 

Takie doręczenia nie nastąpiły, więc egzekucja w świetle prawa nie została jeszcze w ogóle wszczęta.

 

art 27 § 1 Tytuł wykonawczy zawiera: 3) treść podlegającego egzekucji obowiązku, podstawę prawną tego obowiązku oraz stwierdzenie, że obowiązek jest wymagalny, a w przypadku egzekucji należności pieniężnej – także określenie jej wysokości, terminu, od którego nalicza się odsetki z tytułu niezapłacenia należności w terminie, oraz rodzaju i stawki tych odsetek; 6) wskazanie podstawy prawnej prowadzenia egzekucji administracyjnej;9) pouczenie zobowiązanego o przysługującym mu w terminie 7 dni prawie zgłoszenia do organu egzekucyjnego zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego;12) datę doręczenia upomnienia, a jeżeli doręczenie upomnienia nie było wymagane, podstawę prawną braku tego obowiązku;

 

Tytuł wykonawczy powinien być doręczony, bo z niego koleżanka ma szansę dowiedzieć się jakiego okresu dotyczą zaległości, sprawdzić swoje dokumenty i w terminie 7 dni od otrzymania może wnieść zarzuty w sprawie prowadzenia postępowania. Może okazać się, że egzekucja dotyczy składek zapłaconych, na które posiada dowody; składki są przedawnione; składki dotyczą okresu, kiedy działalność była urzędowo zawieszona. W tej chwili jest to wróżenie z fusów. Niemniej jednak organ egzekucyjny (niezależnie od tego, czy to US, ZUS, czy komornik) ma w świetle prawa obowiązek dostarczenia dłużnikowi tytułu wykonawczego.

Odpowiedz

Takisobiektoś - zdjęcie Takisobiektoś 23 lut 2018

Taka stara prawnicza zasada.

Proszę wszystkie ustawy wrzucić do kosza.Nic nie zastąpi praktyki.

Odpowiedz

veja - zdjęcie veja 23 lut 2018

Taka stara prawnicza zasada.

Proszę wszystkie ustawy wrzucić do kosza.Nic nie zastąpi praktyki.

Nie ma to, jak "merytoryczny" komentarz prawniczy.

Odpowiedz

Najlepsza porada prawna: Takisobiektoś - zdjęcie Takisobiektoś 23 lut 2018

Przy odrobinie powstawania i obrabiania myśli powinno dać to Pani do myślenia.

Odpowiedz
Zablokowany