←  Prawo cywilne

Forumprawnicze.info

»

zasądzenie z tytułu bezumownego składowani...

niceman8 - zdjęcie niceman8 02 lut 2019

Stan faktyczny:

Były małżonek porzucił mnie i w moim domu bezumownie składuje należące do niego meble i inne ruchomości o kubaturze 25m3. Złożyłem pozew o ochronę własności żądając usunięcia przedmiotowych rzeczy, lecz sąd nadal go nie rozpoznał. Wysłałem pismo przedprocesowe wzywając do usunięcia ruchomości oraz informując o naliczaniu opłaty za składowanie 300zł/miesiąc. Złożyłem pozew o zasądzenie - w odpowiedzi były małżonek wniósł o obciążenie mnie kwotą 300/zł miesiąc z tytułu korzystania z porzuconych mebli (których nie chcę i z których nie korzystam, gdyż mieszkam w innym lokalu). Strona przeciwna nie wniosła opłaty sądowej od roszczenia. 

Pytanie:

1/ Od kiedy mam naliczać opłatę z tytułu bezumownego składowania, tj. od chwili rozwodu czy doręczenia pisma przedprocesowego?

2/ W jakiej wysokości mam naliczać opłatę z tytułu bezumownego składowania, tj. czy w kwocie którą wskazałem w pozwie, czy w kwocie rynkowej (wg informacji podmiotów składujących) 2 razy wyższej niż wskazana w pozwie?

3/ Jak argumentować zasadność mojego roszczenia o zasądzenie?

4/ Jak argumentować niezasadność roszczenia byłego małżonka?

Za udzieloną pomoc z góry dziękuję!

Odpowiedz