←  Prawo karne

Forumprawnicze.info

»

Znieważenie / niska szkodliwość społeczna.


Najlepsza porada prawna: Prawne.org 08 lipiec 2014 - 16:50

1. Jest to nadal ty podstawowy zniesławienia. Natomiast zachowanie takie może oczywiście wpływać na wymiar kary.
2. Zapewne grzywny. Nie ma podstawy... Przejdź do postu

Edward_Wojciech - zdjęcie Edward_Wojciech 04 lip 2014

Oskarżony na rozprawie z art. 216 k.k. przyznał się do znieważenia, ale odrzucił możliwość zawarcia ugody.

Stwierdził, że miał prawo wyzywać w miejscu publicznym i oskarżycielka nie powinna czuć się urażona.

Czy wyzywanie od idiotów i kretynów, może sąd uznać, jako niekwalifikujące się do pojęcia: znieważenie?

Czy prawdopodobne jest, żeby sędzia umorzył postępowanie po trzech rozprawach, wskazując na "niską szkodliwość społeczną" czynu?

Odpowiedz

Takisobiektoś - zdjęcie Takisobiektoś 05 lip 2014

Jeżeli oskarżony byłby psychiatrą to z pewnością nie.

Odpowiedz

Prawne.org - zdjęcie Prawne.org 06 lip 2014

Wyzwiska w miejscu publicznym - nawet w wykonaniu psychiatry - nie mają niskiej społecznej szkodliwości czynu. Nie jest to więc podstawa do umorzenia postępowania w sprawie. 

Odpowiedz

Edward_Wojciech - zdjęcie Edward_Wojciech 08 lip 2014

Dziękuję.

1) Czy czyn znieważenia staje się poważniejszy w przypadku wyzwisk w miejscu publicznym, dodatkowo w obecności małoletnich dzieci?

2) Jakiego rozstrzygnięcia sprawy należy się spodziewać, skoro umorzenie nie wchodzi w grę.

Czy sędzia może odstąpić od wymierzenia kary pomimo uznania winy oskarżonego?

Odpowiedz

Najlepsza porada prawna: Prawne.org - zdjęcie Prawne.org 08 lip 2014

1. Jest to nadal ty podstawowy zniesławienia. Natomiast zachowanie takie może oczywiście wpływać na wymiar kary.
2. Zapewne grzywny. Nie ma podstawy do odstąpienia od ukarania sprawcy.
Odpowiedz

Edward_Wojciech - zdjęcie Edward_Wojciech 09 lip 2014

1. Jest to nadal ty podstawowy zniesławienia. Natomiast zachowanie takie może oczywiście wpływać na wymiar kary.
2. Zapewne grzywny. Nie ma podstawy do odstąpienia od ukarania sprawcy.

 

Dziękuję.

Jaki zakres grzywny przewiduje k.k.?

Odpowiedz

Prawne.org - zdjęcie Prawne.org 09 lip 2014

Art. 33. [Grzywna. Granice kary]
§ 1. Grzywnę wymierza się w stawkach dziennych, określając liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki; jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, zaś najwyższa 540.
§ 2. Sąd może wymierzyć grzywnę także obok kary pozbawienia wolności wymienionej w art. 32 pkt 3, jeżeli sprawca dopuścił się czynu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub gdy korzyść majątkową osiągnął.
§ 3. Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe; stawka dzienna nie może być niższa od 10 złotych, ani też przekraczać 2 000 złotych.
Odpowiedz

Edward_Wojciech - zdjęcie Edward_Wojciech 23 lip 2014

Wyzwiska w miejscu publicznym - nawet w wykonaniu psychiatry - nie mają niskiej społecznej szkodliwości czynu. Nie jest to więc podstawa do umorzenia postępowania w sprawie. 

 

Sędzia wyrokiem uznał, że oskarżony dopuścił się przestępstwa z art.216, ale wskazał na znikomą szkodliwość społeczną - umorzył postępowanie.

Zwrócił oskarżycielce opłatę sądową, a oskarżonego obciążył znikomą kwotą tytułem kosztów postępowania.

Moje pytania:

1). Jakiego argumentu użyć w piśmie odwoławczym do II instancji chcąc uzasadnić, że wyzywanie w miejscu publicznym, przy małych dzieciach, rodzi dużą szkodliwość społeczną?

2). Czy przestrzeń przed blokiem wielorodzinnym jest miejscem publicznym?

3). Proszę o wskazanie orzeczenia w podobnej sprawie, z art. 216.

Odpowiedz

Prawne.org - zdjęcie Prawne.org 27 lip 2014

1. na razie to trzeba wystąpić o uzasadnienie orzeczenia sądu - i stosownie do argumentów sądu o znikomej społecznej szkodliwości czynu wykazywać, że ta szkodliwość była wyższa - czyli zarzucać naruszenie art. 17 kpk

2. I tak i nie. To zależy czy w momencie wygłaszania wyzwisk były w tym miejscu osoby postronne. 

3. Bez problemu sam Pan znajdzie orzecznictwo do art. 216 kk. Nie jest go dużo, ale w głównej mierze odnosi się do znamion czynu, a nie kwestii umorzenia postępowania.

Odpowiedz

Edward_Wojciech - zdjęcie Edward_Wojciech 28 lip 2014

1. na razie to trzeba wystąpić o uzasadnienie orzeczenia sądu - i stosownie do argumentów sądu o znikomej społecznej szkodliwości czynu wykazywać, że ta szkodliwość była wyższa - czyli zarzucać naruszenie art. 17 kpk

2. I tak i nie. To zależy czy w momencie wygłaszania wyzwisk były w tym miejscu osoby postronne. 

3. Bez problemu sam Pan znajdzie orzecznictwo do art. 216 kk. Nie jest go dużo, ale w głównej mierze odnosi się do znamion czynu, a nie kwestii umorzenia postępowania.

Bardzo dziękuję za odpowiedź.

Ad.1.

Wniosek o uzasadnienie został złożony w terminie.

Mając na uwadze między innymi orzeczenie ws. znieważenia Prezydenta Komorowskiego przez "komor.pl" -  niska szkodliwość,

czy rzeczywiście jest szansa na uznanie kilku wyzwisk na znaczną szkodliwość społeczną?

Ad.2.

Jaka jest definicja osób postronnych?

Była osoba towarzysząca (świadek) i małoletnie dzieci.

Zdarzenie tuż przed oknami bloku mieszkalnego. Miejsce ogólnie dostępne, ale trudno stwierdzić, czy ktoś w tym momencie w pobliżu przechodził.

Ad.3.

Orzeczenia, które udało mi się odnaleźć dotyczą wyłącznie osób publicznych i znieważenia w mediach lub znieważania funkcjonariuszy.

Nie znalazłem orzeczenia ws. znieważania wśród "zwykłych" ludzi. Być może "zwykli" nie skarżą.

Odpowiedz

Prawne.org - zdjęcie Prawne.org 28 lip 2014

Działanie publiczne - to takie działanie, które ma miejsce w takim miejscu lub w taki sposób bądź w takich okolicznościach, że zachowanie może być odebrane przez bliżej nieokreśloną liczbę niedających się z góry zidentyfikować osób. Publiczność zachowania nie jest wyłączona, gdy sprawca podejmuje je wobec grupy osób, które mogą być w pełni zidentyfikowane, jednakże sprawca dopuszcza się go w miejscu publicznym (J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski, Kodeks..., t. I, s. 239-240).

Dwie, trzy czy cztery osoby nie będą więc działaniem publicznym.

Jak otrzyma Pan uzasadnienie proszę o zamieszczenie tej części, którą odnosi się do kwestii społecznej szkodliwości czynu.
Odpowiedz

RollingYH - zdjęcie RollingYH 14 wrz 2014

Jeżeli oskarżony byłby psychiatrą to z pewnością nie.

Przepraszam troche poczytalem w tym watku i zastanawiam sie dlaczego nie? Kretyn i idiota nie sa terminami medycznymi. Juz w latach 80 wycofano termin idiota czy debil z terminologii medycznej. Sa to slowa obrazliwe.

Odpowiedz

Jarek Parzyszak - zdjęcie Jarek Parzyszak 03 lis 2018

Jak się sprawa ostatecznie zakończyła?

Odpowiedz