←  Prawo pracy

Forumprawnicze.info

»

wypłata nagrody jubileuszowej

ikar - zdjęcie ikar 21 lis 2013

Wypłata nagrody jubileuszowej.
Witam,
pracuję w prywatnej firmie od 23 lat. Przez ten okres czasu otrzymywałam gratyfikacje jubileuszowe za każde przepracowane 5 lat na podstawie obowiązującego Regulaminu pracy i wynagradzania:
5 lat- 1 pensja
10 lat 2- 2 pensje
15 lat- 3 pensje

W dniu 01.12.2010r. minął 20 letni okres mojej pracy ale nie otrzymałam należnej gratyfikacji. We wrześniu 2011r. rozmawiałam z właścicielem firmy na ten temat i otrzymałam ustne zapewnienie, że zajmie się tym w najbliższym czasie. Niestety nie dotrzymał słowa. Dzisiaj złożyłam wniosek w sekretariacie firmy o wypłacenie nagrody.
Proszę o informację, z jakich instrumentów prawnych mogę skorzystać, jeśli nie otrzymam odpowiedzi lub pracodawca nie wypłaci należności.
Wiem, że po 3 latach ( tj. po 30.11.2013r.) roszczenia takie ulegają przedawnieniu. proszę również o określenie czasu, jaki mam na działanie aby roszczenie nie przedawniło się.
Dziękuję za inofrmacje i pomoc
Użytkownik ikar edytował ten post 21 listopad 2013 - 19:49
Odpowiedz

Dyżurny prawnik - zdjęcie Dyżurny prawnik 21 lis 2013

Przed upływem 3 lat należałoby złożyć pozew do sądu pracy o zapłatę należnej nagrody jubileuszowej.
Odpowiedz

Anufia - zdjęcie Anufia 21 lis 2013

A czy jeśli w regulaminie nie ma określonej nagrody za przepracowanie 20 lat to można iść z tym do sądu? Może w regulaminie są nagrody jedynie za 5, 10 czy 15 lat a po 20 już nie ma?
Odpowiedz

Dyżurny prawnik - zdjęcie Dyżurny prawnik 21 lis 2013

Faktycznie - jeśli regulamin tego nie przewiduje to ciężko będzie o nią walczyć. No chyba, że uda się wykazać, że szef przyznał tą nagrodę bez względu na treść regulaminu.
Odpowiedz

ikar - zdjęcie ikar 21 lis 2013

A czy jeśli w regulaminie nie ma określonej nagrody za przepracowanie 20 lat to można iść z tym do sądu? Może w regulaminie są nagrody jedynie za 5, 10 czy 15 lat a po 20 już nie ma?


W regulaminie są przewidziane nagrody za każde następne przepracowane 5 lat i nie ma mowy o limicie.
Odpowiedz

ikar - zdjęcie ikar 21 lis 2013

Przed upływem 3 lat należałoby złożyć pozew do sądu pracy o zapłatę należnej nagrody jubileuszowej.


Czy znajdę gdzieś wzór wniosku do sądu o wypłatę gratyfikacji?
Odpowiedz

Anufia - zdjęcie Anufia 21 lis 2013

No to teraz już wszystko jasne :). Zasugerowałam się przytoczonym przez Ciebie wzorcem.
Odpowiedz

jaga - zdjęcie jaga 21 lis 2013

Kielce, dnia ……………… r.3]Sąd Rejonowy

3]Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

3]w …………………………..

3]ul. …………………………

3]……………………………..


3]Powód: …………………………….

3]zam. ………………………

3]…………………………….


3]Pozwany: …………………………….

175]z siedzibą w …...……….…

175]……………………………..


Wartość przedmiotu sporu …………….. złPozew o zapłatę nagrody jubileuszowej


Wnoszę o:
  • Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda nagrody jubileuszowej w wysokości ………………… zł wraz z ustawowymi odsetkami;
  • Nadanie wyrokowi klauzuli natychmiastowej wykonalności;
  • Zasądzenie od pozwanej zwrotu kosztów procesu wg norm przepisanych;
  • Rozpoznanie sprawy także pod nieobecność powoda.

Uzasadnienie


Powód jest zatrudniony u pozwanego od dnia ............................ na stanowisku …………………. Zgodnie z obowiązującym u pozwanego Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy, powód w dniu ……………… nabył prawo do nagrody jubileuszowej za …………………. lat pracy w wysokości …………………… zł.
Dowód: Umowa o pracę z dnia ……………………………….,

75]Wyciąg z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy z dnia …………..…… obowiązujący u pozwanego,


Od …………. powód wielokrotnie rozmawiał z pozwanym domagając się wypłaty należnej nagrody. Pozwany obiecywał, że wypłaci nagrodę, gdy tylko będzie miał środki. W dniu …………………… powód zwrócił się do pozwanego o wypłatę nagrody jubileuszowej w terminie do dnia…………………………… pod rygorem wniesienia sprawy do sądu pracy.
Dowód: pismo z dnia ……………………..

Do dnia dzisiejszego pozwany nie wypłacił nagrody jubileuszowej, ani w żaden sposób nie odpowiedział na pismo. W związku z powyższym powództwo zasługuje na uwzględnienie w całości.

/podpis
Odpowiedz

ikar - zdjęcie ikar 22 lis 2013

Bardzo dziękuję :-)
Odpowiedz