←  Prawo karne

Forumprawnicze.info

»

Art 286kk. i czyn ciągły

piotrekd11 - zdjęcie piotrekd11 27 kwi 2013

Witam,w 2004r zostalem oskarzony o przestepstwo z art 286 kk lacznie z artykulem 12kk. Okres oskarzenia to sierpien 2003 do listopad 2003.Dwa lata pozniej zostalem oskarzony rowniez z art 286kk ,ale za okres kwiecien 2003 do kwiecien 2004.Oba te oskarzenia sa efektem pracy w tej samej firmie (argentynce), ale toczyly sie w dwoch odrebnych sadach. W 2008 zostalem prawomocnie skazany z pierwszego oskarzenia tj. Z art 286kk w zwiazku z art 12kk za okres sierpien-listopad 2003.przestepstwo odbywalo sie w warunkach czynu ciaglego. Czy prawidlowe jest to ,ze wogole jest prowadzone to drugie postepowanie z art 286kk za okres kwiecien 2003-2004?,skoro juz w pierwszym zostalem skazany za 286kk w zwiazku 12kk, czy moze z tego postepowania powinien byc wykluczony sam czasookres , sierpien-listopad 2003za ktory zostalem skazany z art 286kk w warunkach czynu ciaglego?
Odpowiedz

Prawne.org - zdjęcie Prawne.org 28 kwi 2013

Ciężko odpowiedzieć nie znając szczegółów obu postępowań.
Generalnie jednak:


Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Karna
z dnia 15 czerwca 2007 r.
I KZP 15/2007

Prawomocne skazanie rodzi powagę rzeczy osądzonej jedynie w takim zakresie, w jakim sąd orzekł o odpowiedzialności karnej za zachowania będące przedmiotem zarzutu. Jedynie wówczas, gdy sąd uznał, że objęte jednolitym zamiarem zachowania oskarżonego stanowią jeden czyn zabroniony w rozumieniu art. 12 kk, zakres powagi rzeczy osądzonej wyznaczony jest ustalonym w wyroku skazującym lub warunkowo umarzającym czasem jego popełnienia.

Ale też należy mieć na uwadze, że:

Uprzednie prawomocne skazanie oskarżonej za ciąg przestępstw (art. 91 § 1 kk) nie stanowi przeszkody wynikającej z art. 17 § 1 pkt 7 kpk w osądzeniu później ujawnionych czynów (zachowań), które wraz z czynami już osądzonymi stanowiłyby łącznie zachowania składające się na czyn ciągły, o jakim mowa w art. 12 kk. W takim przypadku res iudicata rozciąga się wyłącznie na te zachowania, które weszły w skład wspomnianego ciągu przestępstw.
Odpowiedz

piotrekd11 - zdjęcie piotrekd11 28 kwi 2013

Sprawa wygląda w ten sposób: w tym drugim postępowaniu za okres kwiecień 2003-2004 chciałem się poddać dobrowolnie karze,wszystko było już ustalone i w dniu kiedy miało być odczytywanie wyroku, sędzina stwierdziła,że w moim przypadku istnieje przeszkoda procesowa (właśnie to poprzednie skazanie z art.286kk z 12kk) i ,że sprawe trzeba wyłączyc do rozpoznania w nowym postępowaniu. Takie samo stanowisko zajął prokurator.Po jakimś czasie dostałem wezwanie na posiedzenie w sprawie umożenia postępowania z art 286kk,wszystko było uzasadnione w ten sposób,że już zostałem wcześniej prawomocnie skazany z art 286kk i12kk i że czyn ciągły nie może być określony przez ramy czasowe a początek tego czynu określa pierwszy czyn zabroniony a koniec określa ostatni czyn zabroniony.Wszystko było podparte postanowieniami SN . Oczywiście od tego postanowienia o umożeniu odwołał sie prokurator ,uzasadniając tym,że do końca nie jest pewne,że w pierwszym postępowaniu za okres sierpień-listopad 2003 zostałem skazany w związku z art 12kk gdyż później ten art 12kk nie został powtórzony przy uzasadnianiu wyroku. Odwołanie to rozpatrywał sąd okręgowy i podtrzymał stanowisko prokuratora.Równocześnie ten sąd zostawił sobie tą sprawe do ponownego rozpatrzenia u siebie.Teraz zastanawia mnie jedno,czy w tym nowym postępowaniu sąd sam zajmie się tą przeszkodą procesową,czy może trzeba złożyć jakiś wniosek o umożenie postępowania,powołując sie na uzasadnienie poprzedniego sądu?Właśnie zaczęło sie to postępowanie i czytany jest akt oskarżenia....
Odpowiedz

Prawne.org - zdjęcie Prawne.org 29 kwi 2013

Sąd będzie związany orzeczeniem sądu okręgowego. Należałoby poznać uzasadnienie orzeczenia sądu okręgowego i sprawdzić jakie tam wskazówki zostały zawarte do ponownego rozpoznania tej sprawy.
Odpowiedz

piotrekd11 - zdjęcie piotrekd11 01 maj 2013

no tak,tylko,że sąd,który rozpatruje na nowo sprawe,to ten sam sąd okręgowy,który rozpatrywał zażalenie prokuratora na umożenie postępowania w sądzie rejonowym.W ogóle sprawa jest na tyle dziwna,że w akcie oskarżenia,który właśnie jest czytany w okręgówce,nadal występują osoby poszkodowane,za które byłem już skazany z pierwszego aktu oskarżenia za okres sierpień-listopad 2003, również została naprawiona szkoda co do tych osób.Obydwa akty oskarżenia,ten pierwszy i ten drugi są 286kk w zwiazku z 12kk .Po mojemu to trochę wygląda tak,jakby sąd okręgowy wogóle nie wiedział o tym,że zostałem juz wcześniej skazany w tej samej sprawie z tego samego artykułu tz.286kk w związku z 12kk
Odpowiedz

Prawne.org - zdjęcie Prawne.org 02 maj 2013

Od wyroku okręgówki będzie przysługiwała apelacja do Sądu Apelacyjnego. Może oni tam dostrzegą res iudicata i uchylą wyrok okręgówki do ponownego rozpoznania.
Odpowiedz