←  Prawo cywilne

Forumprawnicze.info

»

Przedawnienie za zatrzymanie prawa jazdy

Koczis - zdjęcie Koczis 21 mar 2013

W kodeksie karnym, w Kodeksie Cywilnym są odpowiednie art. które jasno określają po jakim czasie ( ilu latach) popełnione czyny za przestępsta a nawet zbrodnię ulegają przedawnieniu. W związku z tym nam pytanie:
Po jakim czasie ulega przedawnieniu zatrzymanie prawa jazdy przez Policję za przekroczenie limitu punktów karnych nazbieranych w roku?

Moje prawo jazdy odebrała policja w czerwcu 2003r. za przekroczenie szybkości w terenie zabudowanym o 12 km/h. Nie bedąc świadom, że na moim koncie mam już 24 pkt. karnych za naruszenie przepisów o Ruchu Drogowym
Czy po tak długim okresie Wydział Komunikacji w którym znajduje się moje prawo jazdy powinni mi je zwrócić?
Czy muszę zdawać ponownie egzamin jak mi nakazano w 2003r.?

Czy w ogóle przepisy regulują te sprawy przedawnienia tak jak Kodeks Karny i Kodeks Cywilny.
Przykładowo:
W prawie karnym może mieć miejsce przedawnienie ścigania, wyrokowania i wykonywania kary.

Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat:

30 - gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa,
20 - gdy czyn stanowi inną zbrodnię,
10 - gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata,
5 - gdy czyn jest zagrożony karą pozbawienia wolności nie przekraczającą 3 lat,
3 - gdy czyn jest zagrożony karą ograniczenia wolności lub grzywną.

Tak więc popełniłem czyn zabroniony bo przekroczyłem prędkość i mając przekroczony limit pkt. Karnych zostałem ukarany, ale czyn ten jest występkiem.
A zgodnie z art. 7 K.k. każde przestępstwo jest albo zbrodnią albo występkiem. Zbrodnią jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą, zaś występkiem jest czyn zabroniony zagrożony grzywną powyżej 30 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc (pozostałe czyny zabronione to wykroczenia).

Nawet za zbrodnię istnieje instytucja przedawnienie, a jak ją porównywać za nadmiar pkt. karnych jadąc samochodem.
Uprzejmie proszę o uzasadnienie odpowiedzi poparte Ustawą lub innymi przepisami prawnymi.
Odpowiedz

Koczis - zdjęcie Koczis 21 mar 2013

W kodeksie karnym, w Kodeksie Cywilnym są odpowiednie art. które jasno określają po jakim czasie ( ilu latach) popełnione czyny za przestępsta a nawet zbrodnię ulegają przedawnieniu. W związku z tym nam pytanie:
Po jakim czasie ulega przedawnieniu zatrzymanie prawa jazdy przez Policję za przekroczenie limitu punktów karnych nazbieranych w roku?

Moje prawo jazdy odebrała policja w czerwcu 2003r. za przekroczenie szybkości w terenie zabudowanym o 12 km/h. Nie bedąc świadom, że na moim koncie mam już 24 pkt. karnych za naruszenie przepisów o Ruchu Drogowym
Czy po tak długim okresie Wydział Komunikacji w którym znajduje się moje prawo jazdy powinni mi je zwrócić?
Czy muszę zdawać ponownie egzamin jak mi nakazano w 2003r.?

Czy w ogóle przepisy regulują te sprawy przedawnienia tak jak Kodeks Karny i Kodeks Cywilny.
Przykładowo:
W prawie karnym może mieć miejsce przedawnienie ścigania, wyrokowania i wykonywania kary.

Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat:

30 - gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa,
20 - gdy czyn stanowi inną zbrodnię,
10 - gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata,
5 - gdy czyn jest zagrożony karą pozbawienia wolności nie przekraczającą 3 lat,
3 - gdy czyn jest zagrożony karą ograniczenia wolności lub grzywną.

Tak więc popełniłem czyn zabroniony bo przekroczyłem prędkość i mając przekroczony limit pkt. Karnych zostałem ukarany, ale czyn ten jest występkiem.
A zgodnie z art. 7 K.k. każde przestępstwo jest albo zbrodnią albo występkiem. Zbrodnią jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą, zaś występkiem jest czyn zabroniony zagrożony grzywną powyżej 30 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc (pozostałe czyny zabronione to wykroczenia).

Nawet za zbrodnię istnieje instytucja przedawnienie, a jak ją porównywać za nadmiar pkt. karnych jadąc samochodem.
Uprzejmie proszę o uzasadnienie odpowiedzi poparte Ustawą lub innymi przepisami prawnymi.

Jak nie ma takiej instytucji prawnej jak Przedawnienie za nazbierane w ciągu roku pkt. karne w ruchu drogowym , to jechac bez prawka i płacić 300 zł mandatu za brak Prawa Jady zgodnie z obowiązującym prawem.
Odpowiedz

Prawne.org - zdjęcie Prawne.org 25 mar 2013

Nie ma tu mowy o żadnym przedawnieniu.
Został Pan skierowany na egzamin sprawdzający i Pana prawem jest albo skorzystać z egzaminu sprawdzającego, albo też nie - godząc się z utratą prawa jazdy.
W przypadku niezdania egzaminu (nieprzystąpienia do niego) została wydana decyzja administracyjna o cofnięciu uprawnień do prowadzenia pojazdów. Czyli obecnie od strony prawnej jest Pan osobą nieposiadającą uprawnień do kierowania pojazdami. Upływ czasu nie doprowadzi do anulowania tej decyzji i odzyskania prawa jazdy. Odnoszenie się więc do przedawnienia jest tu całkowicie chybione.
Odpowiedz