←  Wykroczenia i prawo drogowe

Forumprawnicze.info

»

Z dniem 31 grudnia 2019r forumprawnicze.info zakończy swoją działalność.

Odebranie prawa jazdy a nowelizacja ustawy...

ala8890 - zdjęcie ala8890 04 cze 2018

Po 21 miesiącach od otrzymania dokumentu prawa jazdy, tj. w maju 2017 roku, miał miejsce wypadek drogowy. W tym wypadku byłam kierowcą auta, mimo że nie nastąpił kontakt z rowerzystą, zostałam oskarżona o przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Wymienione:

Art. 177. § 1. Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Było to nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym; napisane jest, że spowodowałam zaburzenie bezpieczeństwa rowerzysty, gdy skręcałam w prawo w inną ulicę, ponieważ odległość od rowerzysty nie została zachowana. Na skutek tego zaburzenia bezpieczeństwa rowerzysta spadł z roweru i miał obrażenia dłuższe niż 7 dni.
W grudniu 2017 roku sąd umorzył postępowanie.

W kwietniu 2018 roku dostałam pismo od Starostwa Powiatowego, że na wniosek Komendanta Wojewódzkiego Policji będą cofnięte moje uprawnienia do prowadzenia pojazdów w związku z popełnieniem tego przestępstwa - w okresie krótszym niż 2 lata od wydania prawa jazdy (3 miesiące przed upływem 2 lat). Niestety wcześniej nie wiedziałam o tym przepisie.

I tu rodzi się pytanie - czy jest cokolwiek, co mogę zrobić, aby temu zapobiec? Dzisiaj dostałam pismo o ostatecznej decyzji w tej sprawie i mam 14 dni na odwołanie. W tej decyzji jest napisane, że jest ona na podstawie art. 140 ust. 1 pkt 3a lit. a ustawy z dnia 20.06.1997 Prawo o ruchu drogowym i art.104 ustawy z dnia 14.06.1960 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, a także wniosku Komendanta Wojewódzkiego Policji.

Co należałoby zawrzeć w takim odwołaniu? Pokładam nadzieje w tym, że przepis art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. h traci moc z dniem 4 czerwca 2018 r., czyli w dniu dzisiejszym:

Art. 135. 1. Policjant:
1) zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w razie:
h)
przekroczenia przez kierującego pojazdem w okresie 1 roku od dnia
wydania po raz pierwszy prawa jazdy liczby 20 punktów za naruszenie
przepisów ruchu drogowego lub stwierdzenia, na podstawie
prawomocnych rozstrzygnięć, że w okresie 2 lat od dnia wydania po raz
pierwszy prawa jazdy popełnił on przestępstwo przeciwko
bezpieczeństwu w komunikacji
 lub trzy wykroczenia określone
w art. 86 § 1 lub 2, art. 87 § 1, art. 92a w przypadku przekroczenia
dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h lub art. 98 ustawy z dnia
20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 1094, 1485,
1634 i 1707 oraz z 2017 r. poz. 966)
(Utraci moc z dniem 4 czerwca 2018 r. na podstawie art. 8 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o
zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 541 i 2183 oraz z
2016 r. poz. 2001).)

Czy i jak odwołać się od tej decyzji, powołując się na utratę mocy podanej ustawy? Przyznam, że ze względu na, lekko mówiąc, śmieszność czynu i mój młody wiek, umorzenie tego postępowania, niekaralność, zdanie egzaminów za pierwszym razem, żadnych mandatów czy innych wykroczeń - zależy mi na tym, aby zapobiec cofnięciu mi tych uprawnień, a przynajmniej nie na stałe... Będę wdzięczna za każdą wskazówkę. Pozdrawiam!

Odpowiedz

Prawne.org - zdjęcie Prawne.org 04 cze 2018

W grudniu 2017 roku sąd umorzył postępowanie.

 

Jakie dokładnie rozstrzygnięcie wydał Sąd? Zapadł wyrok zawierający warunkowe umorzenie postępowania karnego na okres próby? 

Odpowiedz

ala8890 - zdjęcie ala8890 05 cze 2018

Jakie dokładnie rozstrzygnięcie wydał Sąd? Zapadł wyrok zawierający warunkowe umorzenie postępowania karnego na okres próby? 

Tak, na okres próby - 1 rok.

Odpowiedz