Działalność nierejestrowa – najważniejsze informacjeDziałalność nierejestrowa to czynność wykonywana przez osobę fizyczną. Można też spotkać się z innym określeniem, działalność nieewidencjonowana. Pierwszym warunkiem ich działania jest dochód nieprzekraczający 50% płacy najniższego wynagrodzenia. Po drugie, ta osoba nie prowadziła działalności gospodarczej przez ostatnie 60 miesięcy. Wiele osób bardzo chętnie korzysta z tej opcji. Między innymi dlatego, że nie trzeba opłacać składek ZUS. Ci, którzy udzielają korepetycji, sprzedają wyroby rękodzielnicze lub dorabiają na boku na drobne etaty, często wybierają pracę nierejestrową. Przepisy jednak ciągle się zmieniają, zwłaszcza w obecnej sytuacji krajowej i światowej. Teraz jest kilka czynników, które każą nam wątpić, czy postępujemy zgodnie z prawem i czy nic się nie zmieniło. Dotyczy to między innymi kas fiskalnych, VAT czy słynnego rozliczenia. O czym więc należy pomyśleć, rozpoczynając nieewidencjonowaną działalność?

Podatek VAT

Jeśli prowadzisz nierejestrową działalność gospodarczą i planujesz współpracę z firmą, będziesz musiał udokumentować sprzedaż fakturą. W zależności od tego, czy jesteś zwolniony z podatku VAT, czy nie, powinieneś odpowiednio wystawić fakturę. Jeśli jednak sprzedajesz coś osobie fizycznej, nie masz obowiązku wystawiania faktury, chyba że klient tego zażąda. Ze względu na limit dochodowy można powiedzieć, że nie masz wystarczających przychodów, które są wymagane, aby zarejestrować się jako podatnik VAT, a zatem nie musisz płacić podatku od towarów i usług. Jednak, podobnie jak w przypadku opłat kasowych, niektóre z działalności również wymagają zapłaty tego podatku. Z tego powodu warto skorzystać z usług kancelarii prawnej Dowlegal, z którą możesz się skonsultować.

Kasy fiskalne

Dylemat kas fiskalnych pojawił się wraz z zaostrzeniem przepisów w tym zakresie, dlatego warto doprecyzować tę kwestię, aby nie było co do tego wątpliwości. W razie wątpliwości nie musisz być w jej posiadaniu, więc nie jesteś zobowiązany do rejestrowania sprzedaży z nią. Oczywiście istnieją wyjątki od tej reguły. Niektóre działalności są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym, nawet jeśli nie są zarejestrowane. Zanim więc zdecydujesz się kontynuować swoją działalność, upewnij się, że nie dotyczy to Ciebie. Wiele osób decyduje się na skorzystanie z usług kancelarii prawnych w celu zrozumienia nowo wprowadzonych przepisów. Dzięki takim konsultacjom nie ma wątpliwości co do prawidłowości przeprowadzonych działań.

Podatek dochodowy

Nierejestrowa działalność nie zwalnia Cię z płacenia podatku dochodowego od Twoich zarobków. Dlaczego? Bo to nie jest wolne od podatku. Należy jednak pamiętać, że prowadzący ją nie są zobowiązani do wpłacania okresowych zaliczek na podatek dochodowy, ponieważ nie są zarejestrowani. Jednak w zeznaniu rocznym PIT-36 przepisy wymagają wykazania uzyskanych dochodów i poniesionych z nimi wydatków. Informację tę należy zawrzeć w wierszu 9 o treści „Działalność nierejestrowana, określona w art. 20 ust. 1ba ustawy".