Jak prawidłowo oznakować tył ciężarówki?

Pojazd ciężarowy powinien być odpowiednio oznakowany. Wskazują na to przepisy prawa. Wszystko po to, aby auta o niestandardowych rozmiarach były dobrze widoczne dla pozostałych uczestników ruchu drogowego. Oznakowanie należy stosować na terenie całej Unii Europejskiej. Z tego tekstu dowiesz się, jak prawidłowo oznaczyć tył ciężarówki oraz jaki ma to wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Jakie pojazdy należy oznakować zgodnie z przepisami?

Przepisy polskiego prawa bezpośrednio wskazują na to, jakie pojazdy uczestniczące w ruchu drogowym wymagają szczególnego oznakowania. Zastosowanie mają tu zapisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia z dnia 31 grudnia 2002 wraz z późniejszymi zmianami. Zgodnie z nimi wymóg ten obowiązuje pojazdy ciężkie i długie o masie przekraczającej 7,5 tony. Jedyny wyjątek stanowią ciągniki siodłowe, których te przepisy nie dotyczą. W dalszej części tekstu dowiesz się, w jaki sposób powinno się znakować tylną część ciężarówki.

Jak oznakować tył pojazdu ciężarowego?

W ramach znakowania tyłu ciężarówki stosuje się tablice wyróżniające. To na przemian ułożone pasy o szerokości 10-25 mm. Są one nachylone pod kątem 45° ± 5°. Występują na przemian pasy czerwone z fluorescencyjnego materiału oraz pasy żółte z materiału odblaskowego. Dzięki temu tablice te są dobrze widoczne przez pozostałych uczestników ruchu drogowego również w przypadku trudnych warunków atmosferycznych. Dodatkowo dookoła tyłu naczepy stosuje się taśmy konturowe odblaskowe (zgodnie z regulaminem nr 104 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych). Ich rolą jest odbijanie światła innych pojazdów. Dzięki temu pozostali uczestnicy ruchu drogowego szybciej widzą pojazd ciężarowy oraz z większą dokładnością mogą oszacować jego gabaryty.

Montaż oznakowania

Montaż oznakowania pojazdu ciężarowego należy przeprowadzić dokładnie z wytycznymi oraz wskazaniami producenta. Tablice wyróżniające umieszcza się prostopadle i symetrycznie do osi wzdłużnej pojazdu. Na rynku dostępne są produkty przeznaczone do stałego montażu na klej oraz w formie taśmy samoprzylepnej. Taśmy konturowe montuje się dookoła tylnej części naczepy ciężarówki.

Dlaczego tak ważne jest właściwe znakowanie pojazdu ciężarowego?

Jest przynajmniej kilka powodów, dla których ważne jest właściwe oznaczenie tyłu pojazdu ciężarowego. Kluczowym zadaniem tablic wyróżniających i taśm konturowych jest zwiększenie bezpieczeństwa podróży oraz minimalizowanie ryzyka występowania wypadków komunikacyjnych. Dobrze widoczny pojazd o większych gabarytach sprawi, że inni kierowcy lepiej zaplanują swoje manewry (np. wyprzedzanie, mijanie) i z większą precyzją oszacują gabaryty auta. Tablice wyróżniające i taśmy konturowe mają duże znaczenie zwłaszcza w trakcie opadów atmosferycznych, mgły czy też po zmroku.

Brak spełnienia wymogów i nieoznakowanie pojazdu ciężarowego może mieć przykre skutki. To nie tylko większe ryzyko wystąpienia wypadków. Kierowca nieoznakowanej ciężarówki oraz właściciel firmy transportowej ponosi też konsekwencje w postaci mandatu lub innej dotkliwej kary finansowej. Szeroki wybór produktów do oznaczenia ciężarówek z tyłu znajdziesz w sklepie Nadkola. Produkty te są zgodne z obowiązującymi przepisami.