←  Orzecznictwo

Forumprawnicze.info

»

Menu główne

- - - - -

Przekazanie gospodarstwa a wspólność ustawowa


Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna
z dnia 28 listopada 2012 r.
III CZP 68/2012


Gospodarstwo rolne przekazane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (tekst jednolity: Dz.U. 1989 r. Nr 24 poz. 133 ze zm.) następcy pozostającemu w ustroju wspólności majątkowej wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków.0 Komentarze:

Komentarze

Dodaj komentarz