←  Prawo rodzinne i opiekuńcze

Forumprawnicze.info

»

Z dniem 31 grudnia 2019r forumprawnicze.info zakończy swoją działalność.

Opiekun prawny - osoba obca

OpiekunPR - zdjęcie OpiekunPR 22 lis 2019

Od ponad 10 lat we współpracy z MOPS-em opiekowałam się moimi sąsiadkami.

Matka w podeszłym wieku z ponad 60 letnią córką, niepełnosprawną umysłowo w stopniu umiarkowanym.

W czerwcu 2018 r. w wyniku mojej interwencji MOPS zgłosił do prokuratury wniosek o wystąpienie do sądu o ubezwłasnowolnienie chorej córki.

W lutym 2019 córka trafiła do szpitala, po czym po dwóch miesiącach umieszczona została w ośrodku leczenia rozległych odleżyn.

W sierpniu br. sąd okręgowy wydał postanowienie o całkowitym ubezwłasnowolnieniu córki mojej sąsiadki.

We wrześniu br. zmarła jej matka.

W listopadzie 2019 zostałam ustanowiona przez sąd rodziny do pełnienia roli opiekuna prawnego dla całkowicie ubezwłasnowolnionej córki zmarłej sąsiadki.

Obecnie oczekuję na uprawomocnienie się postanowienia.

Na złożenie spisu inwentarza otrzymałam termin do końca bieżącego roku.

Pierwsze sprawozdanie opiekuna będę składać w czerwcu 2020.

Staram się zgłębiać wiedzę w przedmiocie obowiązków opiekuna prawnego, jednak nie do końca potrafię odnaleźć się w gąszczu aktów prawnych i przepisów związanych z tym tematem.

 

Pierwszym wnioskiem jaki złożę do sądu rodzinnego będzie wniosek o zezwolenie na złożenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wniosku o umieszczenie całkowicie ubezwłasnowolnionej w domu pomocy społecznej.

 

Ponieważ każda wnioskowana czynność wiąże się z oczekiwaniem na termin rozprawy z wydaniem postanowienia, chciałabym na początek złożyć większość wymaganych wniosków.

 

Proszę zatem o pomoc w interpretacji zapisu:

(…) opiekun musi uzyskać zgodę sądu we wszelkich ważniejszy sprawach dotyczących majątku osoby ubezwłasnowolnionej (…)

 

Czy muszę uzyskać zgodę sądu na:

 

1) otwarcie rachunku bankowego dla ubezwłasnowolnionej,

2) na wystąpienie do sądu cywilnego o przeprowadzenie postępowania spadkowego w imieniu ubezwłasnowolnionej,

 

które to ważniejsze sprawy wymagają zgody sądu rodzinnego a które mogę wykonywać samodzielnie opisując je potem w składanych sprawozdaniach z wykonywanych czynności.

Odpowiedz