←  Orzecznictwo

Forumprawnicze.info

»

Menu główne

- - - - -

Posidanie rzeczy - zasiedzenie


Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 31 stycznia 2013 r.

II CSK 262/12

1. Posiadanie cudzej rzeczy, aby mogło być uznane za samoistne, a co za tym idzie - zdolne do wywołania po upływie ustawowego okresu skutku w postaci przejęcia własności tej rzeczy - nie może ograniczać się do wewnętrznego przekonania posiadacza lecz musi być dostrzegalnym z zewnątrz postępowaniem z rzeczą jak właściciel. Wprawdzie za samoistnością posiadania przemawia domniemanie ustanowione w art. 341 k.c., jednak kiedy jego skuteczność jest podważana oceną, czy rzeczywiście posiadanie miało cechy przewidziane w art. 336 k.c. wymaga rozważenia wszystkich okoliczności danego, indywidualnie traktowanego wypadku.
2. Za czynności skutecznie przerywające bieg zasiedzenia uznać należy także działania mające na celu ustalenie prawa własności, w tym także złożenie wniosku o rozgraniczenie, jeżeli jego skutkiem będzie ustalenie stanu własności terenu przygranicznego.


0 Komentarze:

Komentarze

Dodaj komentarz