←  Prawo cywilne

Forumprawnicze.info

»

Z dniem 31 grudnia 2019r forumprawnicze.info zakończy swoją działalność.

przedawnienie odsetek

basia szwed - zdjęcie basia szwed 08 paź 2019

W maju 2000r. mój mąż zawarł spółkę cywilną w której miał 2% udziału ale w ogóle nie ingerował w sprawy wspólnika.

W okresie od VI/2000r. do VI/2001r. powstały zaległości w opłacaniu czynszu do Gminy, która sprawę oddała do Sądu i 02/2002r. uzyskała nakaz zapłaty , który mieliśmy solidarnie ze wspólnikiem uregulować. Ponieważ maż nie zgadzał się na zapłacenie tego czynszu a wspólnik zmarł, to Gmina oddała nakaz do komornika w 06/2008r. Niewielka cześć została potrącona ze świadczenia rehabilitacyjnego męża ale gdy otrzymał rentę a komornik chciał ją zająć wysłaliśmy pismo do Gminy z zapytaniem czy jest możliwość spłaty dobrowolnej tego zadłużenia i tak w sierpniu 2011r podpisał mąż porozumienie z gminą na spłatę zadłużenia w ratach. Na dzień podpisania umowy było tego 9 980,73 - należność główna, 12 542,17 - odsetki, 422,35 - koszty procesu, oraz 900,00 - koszty adwokackie. W początkowym okresie płacone były raty po 200,00 , później była zgoda na raty po 100,00 . Ponieważ raty były płacone różnie raz bankiem raz na poczcie , nie jestem w stanie na chwilę obecną dokładnie wyliczyć ile zostało do uregulowania z należności głównej , ale gdy zliczyłam wszystkie dowody wpłaty (a nie wiem czy są wszystkie) wyszło mi że jest jeszcze do uregulowania z należności głównej ok. 1 400,00 a może być mniej. Od 09/2018r zaprzestaliśmy regulowanie rat.

W porozumieniu jakie zawarliśmy z Gminą jest zapis że "rozpatrzenie umorzenia odsetek nastąpi po spłacie zobowiązania podstawowego na odrębny wniosek zainteresowanego"

Wczoraj otrzymaliśmy pismo z Gminy wzywające nas do zapłaty wciągu 14 dni kwoty 16 732,15 z tytułu naliczonych odsetek od spłaconej należności głównej.

Wiem że odsetki się po jakimś czasie przedawniają , czy mogę o to wnioskować , czy o umorzenie skoro był taki zapis w umowie .

 

Odpowiedz