←  Prawo karne

Forumprawnicze.info

»

Wykroczenie z art. 107 KW i z art. 51 KW

Alicja15 - zdjęcie Alicja15 11 lut 2019

Bardzo proszę o informację w następującej sprawie. Pomimo, że nie posiadam już od lipca 2018r. absolutnie żadnego zobowiązania wobec Profi Credit, a Profi nawet fakt dokonania przeze mnie w całości spłaty potwierdziła mi pisemnie oraz wycofała z sądu z postępowania o nakaz zapłaty powództwo wobec mnie ze zrzeczeniem się roszczenia, to mimo to dzwonił do mnie i to nade wszystko o godz. 22:23 pracownik Działu Windykacji tej firmy, który w przeszłości, gdy miałam jeszcze dług, prowadził moją sprawę. Nie odebrałam tego nocnego telefonu od windykatora, więc nie wiem po co do dzwonił, domyślam się tylko, że wkurzył się, gdy zobaczył mnie w telewizji, gdy szczegółowo opowiadam o działaniach Profi Credit wobec mnie. Zadzwonił do mnie dosłownie moment po tym programie telewizyjnym z moim udziałem, mimo, że nie jestem już dłużnikiem, a także mimo, że dzwonienie do kogokolwiek o godz. 22:23, zwłaszcza przez windykatora, może moim zdaniem stanowić albo wykroczenie złośliwego niepokojenia z art. 107 KW, albo wykroczenie z art. 51 KW. Złożyłam zawiadomienie do Prokuratury w tej sprawie, wykończona już działaniami windykacji Profi Credit. W czwartek przesłuchiwał mnie Policjant i własnym uszom nie mogłam uwierzyć, gdyż Policjant, powiedział mi, że on nie może wysłać do firmy Profi Credit żądania udostępnienia Policji bilingu rozmów telefonicznych wykonanych z telefonu służbowego tego pracownika Profi Credit, a także powiedział, że nie może napisać do operatora T- Mobile, żądania udostępnienia Policji oświadczenia T – Mobile na temat połączeń telefonicznych wykonanych przez tego pracownika Profi do mnie „Bo to jest wykroczenie”,  tak mi powiedział Policjant. Zapytałam wówczas, to na jakiej podstawie Policja będzie wiedzieć, że ten windykator dzwonił czy też nie dzwonił w nocy do mnie, mimo, że nie jestem dłużnikiem, a więc na jakiej podstawie Policja zorientuje się, czy dopuścił się on czy może nie dopuścił się wykroczenia wobec mnie? Na to Policjant odpowiedział, że na podstawie mojego i jego zeznań. Czyli jednym słowem, ten windykator się oczywiście do niczego nie przyzna i będzie wszystko na Policji oparte o słowo przeciwko słowu, zamiast dowód przeciwko dowodowi. A ja nie jestem w stanie zdobyć żadnych bilingów, ani też oświadczeń operatora T – Mobile, bo takie uprawnienia ma wyłącznie Policja i Prokuratura. A jestem od prawie 4 lat ofiarą kierowanych do mnie gróźb i nękania mnie telefonami, a dzieje się to nawet teraz, mimo, że od lipca nie jestem już dłużnikiem i wygrałam postępowanie sądowe przeciwko tej firmie.

1) Proszę o informację czy Policjant ma rację? Czy w trakcie postępowania o wykroczenie z art. 107 KW Policja nie może zażądać od Profi Credit czy od operatora T-Mobile bilingu?

2) A także proszę o informację związaną z inną pracownicą Działu Windykacji Profi Credit czy przedawnienie wykroczenia z art. 107 KW następuje po roku czy może po dwóch latach – jeśli przed upływem przedawnienia (a więc po dwóch miesiącach od tego wykroczenia) powiadomiłam o nim Prokuraturę?


Użytkownik Alicja15 edytował ten post 11 luty 2019 - 00:26
Odpowiedz