←  Prawo karne

Forumprawnicze.info

»

Wykroczenie z art. 107 KW i z art. 51 KW

Alicja15 - zdjęcie Alicja15 11 lut 2019

Bardzo proszę o informację w następującej sprawie. Pomimo, że nie posiadam już od lipca 2018r. absolutnie żadnego zobowiązania wobec Profi Credit, a Profi nawet fakt dokonania przeze mnie w całości spłaty potwierdziła mi pisemnie oraz wycofała z sądu z postępowania o nakaz zapłaty powództwo wobec mnie ze zrzeczeniem się roszczenia, to mimo to dzwonił do mnie i to nade wszystko o godz. 22:23 pracownik Działu Windykacji tej firmy, który w przeszłości, gdy miałam jeszcze dług, prowadził moją sprawę. Nie odebrałam tego nocnego telefonu od windykatora, więc nie wiem po co do dzwonił, domyślam się tylko, że wkurzył się, gdy zobaczył mnie w telewizji, gdy szczegółowo opowiadam o działaniach Profi Credit wobec mnie. Zadzwonił do mnie dosłownie moment po tym programie telewizyjnym z moim udziałem, mimo, że nie jestem już dłużnikiem, a także mimo, że dzwonienie do kogokolwiek o godz. 22:23, zwłaszcza przez windykatora, może moim zdaniem stanowić albo wykroczenie złośliwego niepokojenia z art. 107 KW, albo wykroczenie z art. 51 KW. Złożyłam zawiadomienie do Prokuratury w tej sprawie, wykończona już działaniami windykacji Profi Credit. W czwartek przesłuchiwał mnie Policjant i własnym uszom nie mogłam uwierzyć, gdyż Policjant, powiedział mi, że on nie może wysłać do firmy Profi Credit żądania udostępnienia Policji bilingu rozmów telefonicznych wykonanych z telefonu służbowego tego pracownika Profi Credit, a także powiedział, że nie może napisać do operatora T- Mobile, żądania udostępnienia Policji oświadczenia T – Mobile na temat połączeń telefonicznych wykonanych przez tego pracownika Profi do mnie „Bo to jest wykroczenie”,  tak mi powiedział Policjant. Zapytałam wówczas, to na jakiej podstawie Policja będzie wiedzieć, że ten windykator dzwonił czy też nie dzwonił w nocy do mnie, mimo, że nie jestem dłużnikiem, a więc na jakiej podstawie Policja zorientuje się, czy dopuścił się on czy może nie dopuścił się wykroczenia wobec mnie? Na to Policjant odpowiedział, że na podstawie mojego i jego zeznań. Czyli jednym słowem, ten windykator się oczywiście do niczego nie przyzna i będzie wszystko na Policji oparte o słowo przeciwko słowu, zamiast dowód przeciwko dowodowi. A ja nie jestem w stanie zdobyć żadnych bilingów, ani też oświadczeń operatora T – Mobile, bo takie uprawnienia ma wyłącznie Policja i Prokuratura. A jestem od prawie 4 lat ofiarą kierowanych do mnie gróźb i nękania mnie telefonami, a dzieje się to nawet teraz, mimo, że od lipca nie jestem już dłużnikiem i wygrałam postępowanie sądowe przeciwko tej firmie.

1) Proszę o informację czy Policjant ma rację? Czy w trakcie postępowania o wykroczenie z art. 107 KW Policja nie może zażądać od Profi Credit czy od operatora T-Mobile bilingu?

2) A także proszę o informację związaną z inną pracownicą Działu Windykacji Profi Credit czy przedawnienie wykroczenia z art. 107 KW następuje po roku czy może po dwóch latach – jeśli przed upływem przedawnienia (a więc po dwóch miesiącach od tego wykroczenia) powiadomiłam o nim Prokuraturę?


Użytkownik Alicja15 edytował ten post 11 luty 2019 - 00:26
Odpowiedz

Takisobiektoś - zdjęcie Takisobiektoś 16 mar 2019

Proszę złożyć wniosek dowodowy na piśmie.

Odpowiedz

Alicja15 - zdjęcie Alicja15 16 mar 2019

Dziękuję za udzielenie odpowiedzi na moje pytanie.

Nie jestem w stanie złożyć wniosku dowodowego na piśmie, ponieważ upoważnienie do zażądania od operatora T-Mobile czy od firmy Profi Credit bilingów ma Policja, a ja nie mam takiego prawa.

Tak jak się spodziewałam, niedawno otrzymałam z Policji Zawiadomienie o niewniesieniu do Sądu wniosku o ukaranie pracownika Działu Windykacji Profi Credit ze względu na brak znamion wykroczenia.

A ja kilka dni temu na Policję złożyłam wniosek o udostępnienie mi materiału dowodowego, to wtedy przynajmniej zobaczę czy Policja w ogóle podjęła jakiekolwiek kroki w celu otrzymania bilingów, czy raczej  stwierdzili brak znamion wykroczenia, mimo braku zapoznania się przez Policję z bilingami.

Ja nie mam możliwości przedstawienia żadnych dowodów, ponieważ operator T-Mobile nie udostępni mi bilingów rozmów przychodzących, pytałam o to operatora.


Użytkownik Alicja15 edytował ten post 16 marzec 2019 - 20:29
Odpowiedz

Alicja15 - zdjęcie Alicja15 16 mar 2019

Przepraszam, chyba źle zrozumiałam powyżej udzieloną mi odpowiedź.

Wniosek dowodowy na piśmie - czy mam rozumieć, że powinnam prosić jeszcze raz o to samo, ale tym razem w postaci pisemnego wniosku o zapoznanie się przez Policję z bilingiem, który Policja może zdobyć od operatora T-Mobile lub od firmy Profi Credit? czy taki pisemny wniosek, pomimo otrzymania już przeze mnie Zawiadomienia o niewniesieniu wniosku o ukaranie do Sądu - czy mogę jeszcze pokierować do Komisariatu Policji i czekać na to, co dalej będzie robić Policja?

Czy może już teraz jest czas na złożenie przeze mnie do Sądu prywatnego wniosku o ukaranie?

chociaż to byłoby zapewne bez szans powodzenia, ponieważ Policja prawdopodobnie w ogóle nie zadziałała w celu zdobycia bilingu rozmów przychodzących do mnie...


Użytkownik Alicja15 edytował ten post 16 marzec 2019 - 20:37
Odpowiedz

Takisobiektoś - zdjęcie Takisobiektoś 21 mar 2019

Wnoszę o przeprowadzenie dowodu z ...................... wzywając operatora          do udostępnienia ............ na okoliczność.............

Odpowiedz

Alicja15 - zdjęcie Alicja15 15 wrz 2019

Policja nie skontaktowała się w tej mojej sprawie z operatorem T- Mobile powołując się na tajemnicę telekomunikacyjną.

Dwóch Policjantów powiedziało mi, że inaczej byłoby, gdyby sprawa toczyła się o np. przestępstwo uporczywego nękania, ale przy wykroczeniu

że Policję blokuje tajemnica i nie mogą zdobyć ani bilingu, ani żadnego spisu połączeń telefonicznych od operatora telefonii komórkowej.

Natomiast posiadacz telefonu, który do nie dzwonił w czasie ciszy nocnej (jest on windykatorem, a ja nie mam długu) wyparł się podczas przesłuchiwania

go przez Policję wszystkiego i na tym sprawa z mojego zawiadomienia się skończyła.

Tak sobie myślę, że szkoda, iż nie zawiadomiłam o domniemaniu popełnienia wobec mnie przestępstwa z art. 190a KK, a nie o wykroczeniu, to być może wtedy

Policja zdobyłaby biling.

Odpowiedz