←  Prawo pracy

Forumprawnicze.info

»

Umowa o prace

karpa22 - zdjęcie karpa22 30 lis 2018

Witam, czy przyszły pracodawca może wymagać ode mnie przygotowywania się (uczenia się) danego materiału bez podpisanej umowy o pracę. Dodam, że jest to sprawa bardzo dziwna, gdyż umowę o pracę miałam podpisać z terminem 1 października a do dzis (30.11) tej umowy nie mam. Pracodawca zapewnia mnie, ze w następnym terminie podpiszę umowę. Robi się to trochę chore. Dodatkowo na rozmowie kwalifikacyjnej nie było o tym mowy. Jest to firma dopiero powstająca więc może tak musi być. Hmmm? Proszę o pomoc.
Odpowiedz

jaga - zdjęcie jaga 01 gru 2018

bez podpisanej umowy o pracę.
 

Umowa została zawarta przez dopuszczenie do pracy w sposób dorozumiany., brak umowy w formie papierowej to problem pracodawcy - w razie kontroli dostanie min 1000zł mandatu 

Jest to firma dopiero powstająca więc może tak musi być. Hmmm?

Nie może tak być , pracodawca powinien przynajmniej potwierdzić pracownikowi  na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

 

Art. 29. § 1. Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:

1) rodzaj pracy;

2) miejsce wykonywania pracy;

3) wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia;

4) wymiar czasu pracy;

5) termin rozpoczęcia pracy.

§ 11. W przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony w celu, o którym mowa w art. 251 § 4 pkt 1-3, lub w przypadku, o którym mowa w art. 251 § 4 pkt 4, w umowie określa się ten cel lub okoliczności tego przypadku, przez zamieszczenie informacji o obiektywnych przyczynach uzasadniających zawarcie takiej umowy.

§ 2. Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdza pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

§ 3. Pracodawca informuje pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o:

1) obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,

2) częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,

3) wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,

4) obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,

5) układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty,

a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy - dodatkowo o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

§ 31. Poinformowanie pracownika o jego warunkach zatrudnienia, o których mowa w § 3 pkt 1-4, może nastąpić przez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów prawa pracy.

§ 32. Pracodawca informuje pracownika na piśmie o zmianie jego warunków zatrudnienia, o których mowa w § 3 pkt 1-4, o objęciu pracownika układem zbiorowym pracy, a także o zmianie układu zbiorowego pracy, którym pracownik jest objęty, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian, a w przypadku gdy rozwiązanie umowy o pracę miałoby nastąpić przed upływem tego terminu - nie później niż do dnia rozwiązania umowy.

§ 33. Poinformowanie pracownika o zmianie jego warunków zatrudnienia, o których mowa w § 3 pkt 1-4, może nastąpić przez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów prawa pracy.

§ 4. Zmiana warunków umowy o pracę wymaga formy pisemnej.

§ 5. Przepisy § 1-4 stosuje się odpowiednio do stosunków pracy nawiązanych na innej podstawie niż umowa o pracę.

Odpowiedz

karpa22 - zdjęcie karpa22 01 gru 2018

Dziękuję za odpowiedź. Jeżeli przyszły szef daje mi materiały do nauki i w następnym tygodniu mam z nich odpowiadać to bez podpisanej umowy nie muszę tego robić? Mam wrażenie, że jestem sprawdzana czy dam sobie z tym radę, a ja nie chcę poświęcać czasu bez gwarancji pracy. Pozdrawiam
Odpowiedz

jaga - zdjęcie jaga 06 gru 2018

Gdybyś miała problemy z tym pracodawcą to należy zgłosić sie do PIP 

Odpowiedz

jaga - zdjęcie jaga 11 sty 2019

Miarka się przebrała :) 

Teraz musisz wystąpić do Moderatora o przywrócenie dostępu 

Odpowiedz