←  Orzecznictwo

Forumprawnicze.info

»

Menu główne

- - - - -

Pozostawienie dowodu rejestracyjnego w skradzionym pojeździe


Wyrok
Sądu Najwyższego
z dnia 30 stycznia 2013 r.

V CSK 75/12


Pozostawienie dowodu rejestracyjnego w pojeździe pozostawionym bez nadzoru jest kwalifikowane jako rażące niedbalstwo w ogólnych warunkach ubezpieczeniowych autocasco, stanowiących integralną część umowy. Takie unormowanie wzajemnych stosunków relacji pomiędzy ubezpieczycielem i ubezpieczającym, lub osobą na rzecz której nastąpiło ubezpieczenie, jest dopuszczalne w świetle art. 353[1] k.c.


0 Komentarze:

Komentarze

Dodaj komentarz