←  Prawo administracyjne

Forumprawnicze.info

»

Zmiana nazwiska

222102 - zdjęcie 222102 07 sty 2018

Jakie należy poczynić kroki, aby zmienić nazwisko?

Odpowiedz

Prawne.org - zdjęcie Prawne.org 08 sty 2018

Należy złożyć wniosek do Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i go uzasadnić. Podstawę do zmiany nazwiska mogą stanowić tylko następujące okoliczności:

 

Art. 4 [Powody zmiany]
1. Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:
1)  imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka;
2)  na imię lub nazwisko używane;
3)  na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;
4)  na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.
2. Zmiany imienia lub nazwiska cudzoziemca, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, można dokonać wyłącznie ze szczególnie ważnych powodów związanych z zagrożeniem jego prawa do życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego.

Odpowiedz

222102 - zdjęcie 222102 10 sty 2018

A czy można w naszym kraju zmienić nazwisko na niepolsko-brzmiące?

Odpowiedz

Takisobiektoś - zdjęcie Takisobiektoś 11 sty 2018

Teoretycznie tak.Zależy od uzasadnienia wniosku.

Odpowiedz